Aktualności \ Płockie uroczystości 6. rocznicy śmierci Jana Pawła II

Płockie uroczystości 6. rocznicy śmierci Jana Pawła II

Wieczorna Eucharystia w bazylice katedralnej na Wzgórzu Tumskim była głównym wydarzeniem płockich obchodów 6. rocznicy śmierci Jana Pawła II w sobotę 2 kwietnia br. Przewodniczył jej biskup Piotr Libera, który w homilii powiedział, że Polacy stali się strażnikami dziedzictwa błogosławionego Jana Pawła II i nie mogą zaprzepaścić tej wielkiej spuścizny.

 

Oficjalne obchody 6. rocznicy śmierci Papieża rozpoczęły się w Muzeum Mazowieckim odczytem ks. prof. dra hab. Ireneusza Mroczkowskiego, wykładowcy UKSW w Warszawie i WSD w Płocku pt. „Pokolenia Jana Pawła II”: „Przez słowo «pokolenie» rozumiem wspólnotę ponadpokoleniową, wspólnotę solidarną w kształtowaniu wartości bliskich Janowi Pawłowi II, wspólnotę ludzi przekonanych, że wartości, które on realizował, nie są na jedno pokolenie, nie wytworzyła ich tylko geopolityka, szczęśliwy zbieg okoliczności, polski sentymentalizm czy polityka” – wyjaśniał ks. prof. Ireneusz Mroczkowski.

 

Postawił także pytanie, co można uczynić, aby „piękny obraz z papieskiego życia” ożył i ożywał  w kolejnych pokoleniach? Pomogą w tym dwie rzeczy: odważna wiara Jana Pawła II w człowieka i w pełni dojrzała wiara w Boga: „Dzięki temu, czego nauczył nas Papież, możemy dostrzec jakim skarbem jest nasze istnienie, jak piękny jest świat, a zwłaszcza człowiek. Dzięki modlitwie, której nauczył nas Papież, możemy wejść w tylko na pozór statyczny świat innego życia. Tylko Bóg wie, w ilu ludziach na świecie Papież obudził  pejzaże  duchowego świata, do ilu świętych pokazał drogę, jak zarysował przestrzeń miłosierdzia. Jako błogosławiony będzie jeszcze doskonalszym artystą duchowości”, przekonywał teolog.

 

Podczas spotkania w muzeum zaśpiewał Płocki Chór Katedralny „Pueri et Puellae Cantores Plocenses”. Płocczanie mieli także okazję wysłuchać poezji Jana Pawła II w interpretacji Marka Mokrowieckiego, dyrektora Teatru Dramatycznego w Płocku.

 

Prosił także, aby w przededniu beatyfikacji zrobić rachunek sumienia. Podkreślał, że przez lata pontyfikatu Jana Pawła II oraz po Jego śmierci dokonało się wiele dobrego, ale obserwuje się także negatywne zjawiska m.in. niską frekwencję na Mszach św., małe zaangażowanie wiernych świeckich w życie parafialne, niesprawiedliwą krytykę Kościoła, agitację na rzecz aborcji;  niepokoi również styl życia większej części młodzieży. Wśród wielu osób dominuje sposób myślenia i działania promujący „społeczeństwo konsumpcyjne i całkowicie świeckie ideologie”, bez odniesienia do nadprzyrodzoności, a także „wypychanie Kościoła i ludzi wierzących na margines życia społecznego”.

 „Beatyfikacja Jana Pawła II, powinna stać się dla nas wszystkich okazją do wielkiej zbiorowej mobilizacji na rzecz budowania «cywilizacji miłości». Trzeba nam wrócić do stojących na półkach książek z tekstami Ojca Świętego, by ponownie przemyśleć to, co do nas mówił i realizować na co dzień Jego wskazania, w tych miejscach, gdzie nas Bóg postawił. Trzeba głęboko rozważać katechezy Ojca Świętego i wsłuchać się, co chce nam powiedzieć, jako błogosławiony stojący u tronu Boga i zatroskany o Kościół i każdego z nas”, mówił ordynariusz diecezji.

 

„To, co pozostawił, to dla nas wielki program na życie i to osobiste, i to społeczne-narodowe. Jako Jego rodacy stajemy się także strażnikami dziedzictwa błogosławionego Jana Pawła II. Cały sercem i duszą trzeba podjąć trud, by tej wielkiej spuścizny nie przykrył kurz zapomnienia i obojętności. Wierzę, że my, wszyscy tu obecni, chcemy służyć Bogu, Kościołowi i naszej umiłowanej Ojczyźnie według Jego wskazań. Chcemy budować Kościół i pomnażać dobro Polski. Ponieważ pragniemy żyć w cywilizacji miłości i budować kulturę życia”, zapewniał biskup Libera.

 

Po Mszy św.  katedrze jej uczestnicy mogli obejrzeć multimedialny program ewangelizacyjny „Dźwięki w godzinie Ciszy…. Męka Pańska na gitarę, perkusję i piasek”, w wykonaniu grupy ewangelizacyjnej z Białegostoku. Następnie przed pomnikiem Papieża przy katedrze zaśpiewano „Barkę” i Apel Jasnogórski. W pobliskim Opactwie Pobenedyktyńskim można było obejrzeć wystawę zdjęć Jana Waćkowskiego z kwietnia 2005 r. oraz projekcję filmu z pielgrzymki Jana Pawła II do Płocku w 1991 r.