Aktualności \ Światowy Dzień Młodzieży

Około 1300 młodych osób z diecezji płockiej wzięło udział w Niedzielę Palmową w obchodach Światowego Dnia Młodzieży w Płocku. Rozpoczęła je Msza w bazylice katedralnej, pod przewodnictwem bp. Piotra Libery. W homilii powiedział on, że zebrana młodzież jest „płockim Kościołem jutra, Kościołem nadziei”, od którego zależy przyszłość chrześcijaństwa.

„W Niedzielę Palmową patrzymy na Chrystusa w dwóch różnych sytuacjach: w sytuacji chwały i zachwytu oraz w sytuacji poniżenia i cierpienia. Jezus został schwytany i osądzony. Włożono Mu potem na ramiona drzewo krzyża i zaprowadzono na Golgotę, i tam ukrzyżowano. Te dwie sytuacje z życia Chrystusa uobecniają się w dziejach świata, w dziejach narodów, a także w życiu poszczególnych ludzi” – mówił bp Libera.

Zaznaczył, że młodzież również miała już okazję znaleźć się w podobnych sytuacjach w swoim życiu, sama je kreując. Przypomniał, że w dziejach jedni śpiewali Chrystusowi hymn „Hosanna”, a inni wołali „Na krzyż z Nim!”. Dziś wołają tak „niektóre współczesne portale internetowe - pełne pornografii, kultu szatana, agresji, pogańskich wierzeń spod znaku reiki, new age czy scjentologii”. Bp Libera prosił, aby każdy zadał sobie pytanie, po której stoi stronie.

Biskup prosił młodzież, aby budowała „dom swego życia” na wierze w Jezusa, bo dzięki temu będzie potrafiła „odważnie i z nadzieją stawić czoło pokusom, słabościom ciała, egoizmowi, znosić porażki i rozczarowania”. Życzył młodym, aby byli silni i mocni w wierze otrzymanej na chrzcie świętym, nie mogą bowiem być chwiejni i raz wołać „hosanna”, a za chwilę „na krzyż z Nim”.

W spotkaniu w Płocku uczestniczyło około 1300 młodych ludzi z diecezji. Przyjechali pod opieką księży z parafii, katechetów i sióstr zakonnych. Po Eucharystii w katedrze w barwnym pochodzie z palmami wielkanocnymi przeszli na teren Wyższego Seminarium Duchownego. Tam nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną, w skład jury wszedł m.in. bp Piotr Libera. Najwyżej oceniono palmę przywiezioną przez młodzież z Bodzanowa, drugie miejsce zajęła palma z Zielonej koło Mławy, a trzecie miejsce palma z Żuromina.

Młodzież mogła także obejrzeć prezentację dotyczącą 20. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do Płocka, posłuchać koncertu ewangelizacyjnego zespołu „La Pallotina”. Młodzież została także zaproszona do udziału w 26. Światowe Dni Młodzieży do Madrytu w sierpniu tego roku. Symboliczny bilet do Madrytu młodzi wręczyli także bpowi Liberze.

 

fot. Wojciech Czajkowski, Agnieszka KocznurFoto relacja