Aktualności \ Zaproszenie na Mszę Krzyżma Świętego

 

Zaproszenie Biskupa Płockiego na liturgię Wielkiego Czwartku

Drodzy Bracia Kapłani! Podobnie, jak w ubiegłym roku, tak i w tym, pragnę serdecznie Was zaprosić w Wielki Czwartek do Katedry Płockiej – naszego diecezjalnego Wieczernika, na uroczystą Mszę Krzyżma Świętego, która rozpocznie się o godzinie 10.00. 


Moje zaproszenie kieruję do wszystkich Prezbiterów Kościoła Płockiego: Kanoników obu Kapituł, Dziekanów i Wicedziekanów, Proboszczów i Wikariuszy, Pracowników Kurii, Seminariów Duchownych i pozostałych instytucji diecezjalnych, Kapłanów Zakonnych, a zwłaszcza Czcigodnych Księży Seniorów. 


W kapłańskiej wspólnocie, dotykać będziemy „wielkich tajemnic naszej wiary”, których zostaliśmy ustanowieni świadkami i szafarzami. Odnowimy wspólnie przyrzeczenia złożone w dniu święceń. W czasie liturgii zostanie pobłogosławiony olej chorych, olej katechumenów, a także konsekrowane krzyżmo do namaszczania nowo ochrzczonych i naznaczania bierzmowanych.


Po liturgii zapraszam na braterskie spotkanie do Opactwa Pobenedyktyńskiego, gdzie złożymy sobie świąteczne życzenia. Spotkamy się również przy wspólnym posiłku. Nasze wielkoczwartkowe spotkanie będzie konkretnym wyrazem budowania Kościoła, jako domu i szkoły komunii, do czego zachęca nas tegoroczny temat roku duszpasterskiego. 


Drodzy Bracia – liczę, że nikogo z Was nie zabraknie!


Oczekując wspólnego spotkania przesyłam słowa pozdrowień w Chrystusie Panu, a na dni wytężonej pracy duszpasterskiej z serca błogosławię. 

 

Wasz biskup Piotr