Aktualności \ Sympozjum naukowe "Benedykt XVI i liturgia"

OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE
BENEDYKT  XVI  I  LITURGIA
20 KWIETNIA 2017 ROKU
- UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU -

Organizatorzy:

Katedra Teologii Praktycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Koło Naukowe Cooperatores Veritatis im. Benedykta XVI (UMK)
Fundacja Pro Futuro Theologiae (WT UMK)

W dniu 16 kwietnia 2017 roku przypadają 90. urodziny Benedykta XVI. Z tej okazji Katedra Teologii Praktycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z uniwersyteckim Kołem Naukowym Cooperatores Veritatis im. Benedykta XVI oraz fundacją Pro Futuro Theologiae organizują Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. „Benedykt XVI i liturgia”.

Organizowane z okazji 90. rocznicy urodzin Josepha Ratzingera sympozjum pragnie zaprezentować bogactwo i aktualność teologiczno-liturgicznej refleksji jednego z największych teologów naszych czasów i jego wpływ na liturgiczną praxis współczesnego Kościoła. Sympozjum jest skierowane do naukowców i badaczy, ale także do popularyzatorów i miłośników liturgii rzymskiej, zarówno w jej formie zwyczajnej jak i nadzwyczajnej, którą Benedykt XVI w Kościele przywrócił.

Link do wydarzenia na Facebooku - kliknij tutaj.Foto relacja