Aktualności \ Jubileusz 50-lecia płockiej filii Politechniki Warszawskiej

Na wychowanie elit trzeba długich lat pracy pokoleń, przekazujących następcom ideały, doświadczenie, dumę z osiągnięć i pokorną świadomość tajemnicy – mówił bp Piotr Libera 22 kwietnia podczas jubileuszu 50-lecia Politechniki Warszawskiej w Płocku. Z tej okazji uczelnia podarowała katedrze płockiej historyczne szkice odbudowy zabytku.

„Na wychowanie elit trzeba długich lat pracy, pracy pokoleń – pokoleń, przekazujących swoim następcom głębokie przekonania i ideały,  doświadczenie i szacunek,  dumę z osiągnięć i pokorną świadomość tajemnicy” – mówił biskup płocki Piotr Libera.

Przypomniał, że po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, przy obsadzaniu najwyższych urzędów w odbudowywanym państwie, sięgano do środowiska profesorskiego nauk matematycznych i technicznych. Gdy powstawała filia Politechniki Warszawskiej w Płocku, rodziła się w trudniejszych ideowo czasach niż czasy Narutowicza czy Mościckiego. Jednak także w tamtych czasach praca pokoleń nie została całkiem przerwana, a „Politechnika w Płocku wyróżnia się wysokim poziomem i wiernością najwyższym ideałom”.

Zaświadczył o tej wierności wymieniając m.in. działalność duszpasterstw akademickich: „Arki” przy kościele św. Jana Chrzciciela i „Petreoklezji” przy kościele św. Stanisława Kostki, zaangażowanie absolwentów w płocki „Czerwiec 1976” i w pierwszą „Solidarność”, bohaterstwo płockich inżynierów w czasie stanu wojennego: internowanych, inwigilowanych, usuwanych z pracy, a także ich rodzin.

Hierarcha przypomniał też o tym, że wielu „ludzi Politechniki” w wolnej już Polsce znalazło się na służbie w strukturach samorządowych i państwowych na terenie Mazowsza i poza nim, wspierało Kościół na Mazowszu, służąc kompetentną pomocą przy wznoszeniu świątyń, przy renowacji obiektów sakralnych, a także uczestnicząc w stowarzyszeniach chrześcijańskich, w organizacjach prorodzinnych, w naszym życiu synodalnym.

„To też jest dorobek waszego 50-lecia, dorobek duchowy i moralny – często niewymierny, ale dorobek, z którego macie dzisiaj prawo być dumni” – zaakcentował Pasterz Kościoła płockiego.

Uroczystość 50-lecia Politechniki Warszawskiej w Płocku rozpoczęła się Mszą św. w katedrze, której przewodniczył bp Piotr Libera. Natomiast homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski, płocki kanonista: „Poszukiwanie prawdy i dawnie o niej świadectwa to zadanie każdego człowieka. Każdy, kto czystym sercem i umysłem szczerze poszukuje prawdy, jest już na dobrej drodze” – podkreślił kaznodzieja.

Dodał, że papież Benedykt XVI za hasło pontyfikatu przyjął słowa „Współpracownicy prawdy” (3 J 8). Wyraża ono pragnienie służby wartościom, które z jednej strony są dziś deptane, a z drugiej stanowią „przedmiot pragnień wielu ludzkich serc”.

„Odkrywanie prawdy i dzielenie się nią z innymi to misja każdej uczelni. Od 1915 roku czyni to niestrudzenie Politechnika Warszawska,, a od 50 lat w misji tej uczestniczy Filia Płocka tej szkoły. To szmat czasu, w którym przewinęło się już kilka pokoleń ludzi. Wszystkich nieżyjących już z tej wielkiej rodziny polecamy dziś miłosiernemu Bogu, za żyjących zaś modlimy się o potrzebne im łaski” – zapewnił ks. Góralski

Z okazji jubileuszu Politechnika Warszawska w Płocku przekazała dla bazyliki katedralnej zdigitalizowane szkice projektów architektonicznych, wykonanych przez słynnego architekta Stefana Szyllera, dotyczących przebudowy zabytku na początku XX w. W tym samym czasie Szyller był projektantem i architektem gmachu głównego Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

Jubileuszowa gala odbyła się w Teatrze Dramatycznym w Płocku. W programie znalazło się m.in. wręczenie jubileuszowych medali i odznaczeń, koncert Płockiej Orkiestry Symfonicznej i zespołu Vołosi, jak również zwiedzanie gmachów uczelni przy ul. Łukasiewicza 17 i al. Jachowicza 2.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku została powołana zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 kwietnia 1967 roku. Filia jest integralną jednostką Politechniki Warszawskiej – największej, najstarszej i najwyżej cenionej uczelni technicznej w Polsce. Tworzą ją dwie podstawowe jednostki organizacyjne: czterokierunkowy Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

W uczelni prowadzone są studia I i II stopnia na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, technologia chemiczna oraz ekonomia. W rankingu „Perspektywy 2016” kierunki te zajmują czołowe miejsca w Polsce. Wydział prowadzi studia doktoranckie w dyscyplinach: budownictwo oraz budowa i eksploatacja maszyn. Jednostka ma rozwiniętą infrastrukturę dydaktyczno-naukową, socjalną i sportową; posiada duży potencjał badawczy i wiele osiągnięć. Na studiach dziennych i podyplomowych kształci się w niej ponad 2 tys. studentów, na studiach zaocznych i stacjonarnych. Jej prorektorem jest prof. dr hab. Janusz Zieliński, nagrodzony tytułem „Złotego Inżyniera 2016”.

/za KAI/