Aktualności \ Niedziela Miłosierdzia Bożego

Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia.Święto to wyszło z wnętrzności miłosierdzia mojego i jest zatwierdzone w głębokościach zmiłowań moich. Wszelka dusza wierząca i ufająca miłosierdziu mojemu – dostąpi go. W tym dniu kapłani będą mówić ludziom o wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim. Pragnę – powiedział Pan Jezus – aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski, niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat. Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest Święto Miłosierdzia. Jeżeli nie uwielbią Miłosierdzia Bożego – zginą na wieki. Nie znajdzie żadna dusza uspokojenia – powiedział Pan Jezus – dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być Świętem Miłosierdzia.

(z Dzienniczka św. Siostry Faustyny)

„Pozwólmy Bogu, aby okazał nam Swoje miłosierdzie”– mówił ks. biskup Mirosław Milewski w Niedzielę Miłosierdzia 23 kwietnia br. w bazylice katedralnej płockiej. Przez cały dzień wierni nawiedzali też Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – miejsce, w którym św. Faustyna usłyszała od Jezusa Miłosiernego, że ma zostać ustanowione Święto Bożego Miłosierdzia.

Bp Mirosław Milewski przewodniczył głównej Mszy św. w Niedzielę Miłosierdzia, w bazylice katedralnej płockiej. W homilii powiedział, że św. Jan Paweł II zostawił Polakom przesłanie o Bożym Miłosierdziu jak testament. Boża Opatrzność splotła postać Papieża Polaka z siostrą Faustyną ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Gdy św. Faustyna przed wielu laty rozmawiała z Jezusem Miłosiernym, wydawało się po ludzku niemożliwe, by te niezwykłe spotkania kiedykolwiek poznał świat.

„Kto zechciałby słuchać zwykłej zakonnicy, spełniającej proste zadania w swoim zgromadzeniu? – pytał kaznodzieja. - Kto uwierzyłby, że ukazuje się jej i przemawia do jej serca osobiście Jezus? A jednak Bóg znalazł sposób, by przekazać światu orędzie miłosierdzia” – głosił bp Milewski.

Przypomniał, że Karol Wojtyła, na wiele lat zanim został wybrany papieżem, poznał zapiski siostry Faustyny. Gdy został wybrany na Stolicę Piotrową, zabrał ze sobą z Polski przesłanie o Bożym miłosierdziu, a prawda o Bogu „bogatym w miłosierdzie” kształtowała jego pontyfikat.

Biskup dodał, że w ten sposób to, co w zaciszu klasztornej celi usłyszała siostra Faustyna, zaczęło być głoszone na całym świecie: orędzie o Bogu, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za wszystkich wydał, aby mogli być zbawieni.

Zaznaczył też, że łaskę miłosierdzia po swoim zmartwychwstaniu, przez Ducha Świętego, rozdziela Jezus Chrystus - Ten, który oddał swoje życie za ludzkie grzechy.

Podkreślił, że Płock jest „pierwszym jasnym punktem na świetlistym szlaku Bożego Miłosierdzia”. To w nim 86 lat temu siostra Faustyna pierwszy raz ujrzała Jezusa Miłosiernego. Ten fakt jest szczególnym zobowiązaniem.

„Nasze zobowiązanie na pierwszym miejscu polega na tym, byśmy pozwolili Bogu okazać nam Jego miłosierdzie, żebyśmy dostrzegli, jak bardzo miłosierny jest względem nas. Jak wielu miłosiernych ludzi postawił na naszej drodze” – zaakcentował hierarcha.

Zaznaczył, że przez ręce rodziców ludzie otrzymali wszystko, nie zasługując na nic. Wiele zawdzięczają też tym, którzy ich kształcili i wychowywali, którzy pomogli w potrzebie. Gdy zawiedli, gdy odwrócili się od Boga – nikt nie zapracował na Boże przebaczenie. Otrzymali je przez krzyż Chrystusa, z Jego miłosierdzia.

„Gdy uświadomimy sobie jak wiele razy doznaliśmy miłosierdzia od innych ludzi, jak wiele już razy doznaliśmy miłosierdzia od Boga, wtedy może i my spróbujemy być bardziej miłosierni dla innych. Jezus przecież prosił swoich uczniów: `Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny` (Łk 6,36)” – cytował bp Milewski.

Życzył też wiernym, aby „iskra Bożego Miłosierdzia zapłonęła w każdym z nich”.

W programie uroczystości znalazło się także muzyczne uwielbienie Bożego Miłosierdzia i Godzina Miłosierdzia na Starym Rynku w Płocku, w sąsiedztwie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie św. Faustyna usłyszała od Jezusa Miłosiernego, że ma zostać ustanowione Święto Bożego Miłosierdzia.

Płockie uroczystości poprzedziła nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia, która odmawiana była w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

/za KAI/Foto relacja