Aktualności \ DZIĘKCZYNIENIE ZA POSŁUGĘ BISKUPA ROMANA

Nagranie całości Mszy świętej - kliknij tutaj.

 Msza św. dziękczynna za 32 lata posługi pasterskiej bp. Romana Marcinkowskiego, który 13 kwietnia przeszedł na emeryturę, sprawowana była w bazylice katedralnej płockiej 7 maja, w niedzielę Dobrego Pasterza: „Oby nigdy nie zabrakło tych, którzy będą głosić Dobrą Nowinę” - wezwał w homilii biskup senior. W Mszy św. uczestniczyli także biskupi: płocki Piotr Libera, pomocniczy Mirosław Milewski i biskup toruński Andrzej Suski. Wspólnej modlitwie towarzyszyła herma z relikwiami św. Zygmunta – patrona Płocka.

Biskup płocki Piotr Libera w słowie wygłoszonym na początku Mszy św. w bazylice katedralnej przypomniał, że biskup senior Roman Marcinkowski w ciągu 32 lat pełnił posługę biskupa pomocniczego diecezji płockiej u boku trzech kolejnych biskupów diecezjalnych. W tym czasie m.in. odbyła się pielgrzymka św. Jana Pawła II do Płocka, zmiana granic diecezji, dwa Synody diecezjalne, kanonizacja św. s. Faustyny i beatyfikacja abp. Antoniego J. Nowowiejskiego.

Hierarcha stwierdził, że bp Marcinkowski „oświetlał słowem Bożym” niezliczoną ilość uroczystości kościelnych, społecznych i kulturalnych Mazowsza płockiego, wnosił do posługiwania „mazowiecki rys dziedzictwa Chrystusowego” oraz umacniał lud Boży „w wierności korzeniom prostej, ufnej i cierpliwej wiary”.

Życzył mu ponadto, aby każdego dnia dalszego życia i posługiwania, z sercem wypełnionym pokojem i radością, w postawie wdzięczności, mógł powtarzać odwieczne słowa Psalmisty: „Pan jest moim pasterzem: niczego mi nie braknie”.

Jubilat bp Roman Marcinkowski w homilii postawił pytanie, kim jest Dobry Pasterz: „Czy rzeczywiście Pan jest moim Pasterzem w moim kapłaństwie, w mojej rodzinie, w moim miejscu pracy?”. Zachęcił też do swoistego rachunku sumienia, czy Bój jest w życiu traktowany na serio, poważnie: „Mam świadomość, że sam nie zawsze właściwie odpowiadałem na to pytanie” - przyznał hierarcha.

Odniósł się także do rozpoczynającego się tygodnia modlitw o powołania kapłańskie: „Musimy modlić się o nowych kapłanów, żeby nigdy nie zabrakło tych, którzy będą głosić Dobrą Nowinę”. Natomiast na zakończenie Mszy św. wyraził słowa wdzięczności wobec wszystkich, którzy wspierali go w pasterskiej w diecezji płockiej.

W czasie Mszy św. słowa podziękowań pod adresem bp. Marcinkowskiego skierowali również przedstawiciele osób konsekrowanych, wierni świeccy, katecheci, liderzy organizacji katolickich. Ks. inf. prof. Wojciech Góralski dziękował biskupowi seniorowi za „wrażliwość pasterską, zaangażowanie na rzecz katechezy, posługę sakramentalną i świadectwo życia”.

Natomiast bp Andrzej Suski z Torunia, który studiował w jubilatem na tym samym roku w seminarium stwierdził, że z urzędem zawsze łączy się służba, a bp Marcinkowski pełnił ją ofiarnie, z miłością. Z kolei bp Mirosław Milewski odczytał list nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio, skierowany na ręce bp. Marcinkowskiego w podziękowaniu za 32. lata posługi pasterskiej w diecezji płockiej.

Od diecezji na pamiątkę bp. Marcinkowski otrzymał kielich mszalny. Natomiast po Mszy św., w Opactwie Pobenedyktyńskim, prezes Zarządu Głównego OSP Waldemar Pawlak i poseł Władysław Kosiniak-Kamysz przekazali mu Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza.

Wspólnej modlitwie w katedrze towarzyszyła herma z relikwiami św. Zygmunta - patrona Płocka, bowiem jednocześnie płocczanie obchodzili uroczystości ku jego czci. Poprzedziły je w sobotę 6 maja nieszpory w katedrze, którym przewodniczył ks. prał. prof. dr hab. Daniel Brzeziński.

Biskup Roman Adam Marcinkowski urodził się 28 lutego 1942 r. w Szczutowie w diecezji płockiej. W 1965 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, a 13 czerwca tego samego roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Piotra Dudźca. W latach 1965-69 pracował jako wikariusz w Imielnicy, Ciechanowie, Pałukach, Bodzanowie i w parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku.

W 1974 r. ukończył specjalizację katechetyczną na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej, gdzie w 1976 r. uzyskał magisterium. W latach 1974-80 r. był diecezjalnym wizytatorem religii. W latach 1974-85 pracował jako diecezjalny duszpasterz rodzin. W latach 1980-1991 był dyrektorem wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku. Od roku 1990 pełnił funkcję prepozyta Kapituły Katedralnej Płockiej.

28 lutego 1985 r. został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym diecezji płockiej i biskupem tytularnym Bulla Regia. Sakrę biskupią przyjął 13 kwietnia 1985 r. w bazylice katedralnej z rąk prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Podczas 32-letniej posługi biskupiej bp Roman Marcinkowski udzielił sakramentu bierzmowania ponad 210 tys. osobom i poprowadził ponad 20 serii rekolekcji dla kapłanów w różnych diecezjach.

Zgodnie ze swoją dewizą biskupią „Idąc nauczajcie” (Euntes docete), w sposób szczególny angażował się w prace dotyczące katechezy w diecezji i na terenie Polski oraz w duszpasterstwo rodzin. Koordynował m.in. opracowanie „Katechizmu Płockiego”, zbierającego prawie 300 katechez, które pomagały wiernym w zrozumieniu treści Katechizmu Kościoła Katolickiego. W Konferencji Episkopatu od wielu lat jest opiekunem Legionu Maryi w Polsce oraz członkiem Komisji Wychowania Katolickiego.

W lutym br.  biskup pomocniczy diecezji płockiej Roman Marcinkowski ukończył 75 lat i osiągnął wiek emerytalny. Ojciec Święty Franciszek 13 kwietnia 2017 r. przyjął jego rezygnację.

ZOBACZ TEŻ:

- Biskup Roman Marcinkowski przeszedł na emeryturę.

- List Nuncjusza Apostolskiego do Biskupa Romana.

- Wywiad z Biskupem Romanem.

 

Foto: ks. kan. Włodzimierz Piętka, "Gość Płocki". Aby zobaczyć więcej kliknij tutaj.Foto relacja