Aktualności \ Uroczystości Zygmuntowskie

Witaj nam święty Zygmuncie
coś za wiarę życie dał
i wśród srogich mąk bez liku
przy Chrystusie wiernie stał.
 
Pobłogosław Twoje dzieci
miej w opiece polski kraj.
Prowadź w nowe tysiąclecie
Przy Chrystusie wytrwać daj.
 
Dusz miłością ożywiony
Tys im światło wiary niósł
by słów Bożych siew rzucony
w sercach przyjął się i rósł.
 
Spójrz i na nas, Twoje dzieci,
gdy nas nęka życia trud
niech nam światło wiary swieci
uproś nam wytrwania cud.

2 maja (wtorek) - liturgiczna uroczystość św. Zygmunta. Msze święte o godz. 9:00 i 18:00.

UROCZYSTOŚCI ZEWNĘTRZNE:

6 maja (sobota), godz. 18:00 - Nieszpory o św. Zygmuncie.

7 maja (niedziela), godz. 15:00 - Msza św. odpustowa połączona z dziękczynieniem za posługę biskupa Romana Marcinkowskiego w diecezji płockiej.

***

ZAPROSZENIE SEKRETARZA KAPITUŁY KATEDRALNEJ NA UROCZYSTOŚCI ZYGMUNTOWSKIE

Zgodnie z wielowiekową tradycją, w niedzielę po 2 maja obchodzimy w Płocku Uroczystość ku czci świętego Zygmunta, Króla i Męczennika. Jego relikwie zostały sprowadzone do płockiej katedry w XII wieku i od tamtego czasu święty Zygmunt stał się głównym patronem miasta Płocka. Jest on także patronem Kapituły Katedralnej Płockiej i parafii katedralnej.

W bieżącym roku Uroczystości Zygmuntowskie będziemy przeżywać w płockiej bazylice katedralnej w niedzielę 7 maja. Łączą się one z Mszą św., podczas której, zgodnie z zaproszeniem Biskupa Płockiego, Kościół Płocki będzie dziękować za 32 lata posługi Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego w diecezji płockiej. Eucharystia ta zostanie odprawiona o godzinie 15.00. Natomiast w przededniu, w sobotę 6 maja, o godzinie 18.00 w bazylice katedralnej w Płocku będą sprawowane uroczyste Nieszpory o św. Zygmuncie.

W imieniu Kapituły Katedralnej Płockiej zapraszam do wzięcia udziału w tych uroczystościach kapłanów pracujących i mieszkających w naszym mieście, siostry zakonne oraz wiernych świeckich wszystkich płockich parafii. Niech nas zgromadzi, wspólna modlitwa – za wstawiennictwem świętego Zygmunta – w podziękowaniu za ponad trzydziestoletnią posługę Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego, wieloletniego Prepozyta naszej Kapituły.
Płock, dnia 25 kwietnia 2017 r.

Ks. kan. Stefan Cegłowski
Sekretarz Kapituły Katedralnej Płockiej

Informacja organizacyjna:
W Nieszporach księża infułaci, prałaci i wszyscy kanonicy (gremialni, honorowi oraz księża odznaczeni tytułem kanonika) uczestniczą w strojach chórowych.

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie sekretarza Kapituły Katedralnej Płockiej należy odczytać wiernym we wszystkich parafiach na terenie miasta Płocka, na wszystkich Mszach świętych w niedzielę 30 kwietnia br. w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

Płock, dnia 25 kwietnia 2017 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny