Aktualności \ "Bóg - Historia - Świat. W 100. rocznicę objawień fatimskich"

Zapraszamy serdecznie Czcigodnych Księży, Wielebne Siostry Zakonne, Szanownych Państwa Katechetów, a także wszystkich zainteresowanych do udziału w 40. Jubileuszowym Ogólnopolskim Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, które odbędzie się dn. 15 listopada br., w gmachu płockiego Seminarium pod hasłem: „Bóg – Historia – Świat. W 100. rocznicę objawień fatimskich”.

Sesja przedpołudniowa

7.30 Msza święta (kaplica Dobrego Pasterza)

9.00 Otwarcie sympozjum – ks. dr Marek JAROSZ (Rektor WSD w Płocku)

9.15 Wprowadzenie w sympozjum – dk. Krzysztof STAWICKI (Prezes KN WSD w Płocku)

9.30 Ikonografia maryjna w tradycjach chrześcijańskich – bp prof. dr hab. Michał JANOCHA (UW)

10.00 Fatima i los chrześcijan przełomu tysiącleci – ks. prof. dr hab. Waldemar CISŁO (UKSW)

10.30-11.15 – przerwa na kawę

11.15 Rosja w 1917 r. w świetle objawień fatimskich – ks. prof. dr hab. Józef MANDZIUK (UKSW)

11.45 Aktualność Fatimy – red. Grzegorz GÓRNY (Sieci)

12.15 Dyskusja panelowa z udziałem bpa prof. dra hab. Michała JANOCHY, ks. prof. dra hab. Waldemara CISŁO, ks. prof. dra hab. Józefa MANDZIUKA i red. Grzegorza GÓRNEGO

Sesja popołudniowa

16.00 Maryja w poezji Ojców Kościoła Wschodniego – ks. dr Janusz LEWANDOWICZ (WSD w Łodzi)

16.30 Objawienie i objawienia – ks. dr hab. Przemysław ARTEMIUK (UKSW)

17.00 Fatimskie pytanie o obecność dziejów zbawienia w historii – red. Tomasz ROWIŃSKI (Christianitas)

17.30 Dyskusja panelowa z udziałem ks. dra Janusza Lewandowicza, ks. dra hab. Przemysława ARTEMIUKA i red. Tomasza ROWIŃSKIEGO

18.15 Podsumowanie sympozjum – ks. dr Wojciech KUĆKO (opiekun KN WSD w Płocku)

18.30 Akatyst ku czci Bogarodzicy (kaplica Dobrego Pasterza)

20.00 Czterdzieści lat minęło… Wieczór jubileuszowy. Sztuka Brat naszego Boga w wykonaniu Koła Teatralnego WSD w Płocku