Aktualności \ Msza św. połączona z konsekracją dziewic

„Bądźcie <duchowymi matkami> dla nowych dzieci Kościoła” – zwrócił się ks. biskup Piotr Libera do osób konsekrowanych i płocczan, zgromadzonych 13 listopada br. w katedrze płockiej. Przewodniczył w niej Mszy św., w czasie której udzielił uroczystego błogosławieństwa dwóm dziewicom konsekrowanym.

Pasterz Kościoła płockiego w homilii podkreślił, że chociaż dziewice konsekrowane żyją w świecie, to jednak ich życie jest całkowicie poświęcone Bogu. Mają dawać swoją postawą przykład innym, prowadząc ich do Jezusa - mają być „duchowymi matkami” dla nowych dzieci Kościoła, prowokować po Bożemu i ewangelizować.

Dodał, że życie w dozgonnej czystości jest „białym męczeństwem”. We współczesnym świecie wybór takiej drogi „jawi się jako heroizm, jako wyraz radykalnego wyboru Bogu i nadzwyczajnej miłości do Boskiego Oblubieńca”.

Dzieje się tak, ponieważ w czasach przesyconych erotyzmem i kultem ciała – „dziewictwo nie jest już przedmiotem dumy”, spotyka się z poniżaniem, jest ośmieszane. Świadomy, radykalny wybór drogi dziewictwa poświęconego Bogu wymaga wielkiej wiary.

Bp Libera zapewnił także obie nowe dziewice konsekrowane w diecezji, że modli się o mocną wiarę dla nich, aby wytrwały na wybranej drodze do końca; aby ich wiara pozwoliła im nie tylko osobiście trwać przy Jezusie, ale tym Jezusem dzielić się z różnymi osobami w swoich środowiskach.

„Wybrałyście Słowo Życia – niech owocem tego wyboru będzie przeniknięte Ewangelią światło waszych myśli, słów i czynów, dzięki którym wskazywać będziecie zagubionym w dzisiejszym świecie ludziom drogę do Chrystusa” – życzył hierarcha.

W ramach obrzędu błogosławieństwa dziewice Danuta Ziółek i Jolanta Domańska otrzymały z rąk biskupa obrączkę oraz Liturgię Godzin. W czasie aktu konsekracji odnowiły one postanowienie życia w czystości.

Danuta Ziółek ma 56 lat, mieszka na terenie parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, pracuje w Urzędzie Miasta Płońska. Należy do wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w swojej parafii, jest lektorem, członkinią Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz animatorką, przygotowującą młodzież do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Jolanta Domańska ma 49 lat, mieszka na terenie parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu. Przeszła formację duchową podczas rekolekcji ignacjańskich, jest członkinią wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym oraz Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Obie kobiety przed aktem konsekracji przeszły odpowiednią formację, poznały istotę powołania do dziewictwa konsekrowanego, historię tego stanu oraz współczesnych wymagań Kościoła.

W uroczystości w płockiej katedrze uczestniczyły m.in. rodziny i bliscy obu konsekrowanych kobiet, wdowy konsekrowane z diecezji oraz siostry zakonne. Obecny był ks. prał. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski – opiekun wdów i dziewic konsekrowanych w diecezji płockiej.

W diecezji płockiej są obecnie trzy dziewice konsekrowane oraz jedenaście wdów konsekrowanych.

Stan dziewic konsekrowanych, to jedna z najstarszych form życia konsekrowanego w Kościele. Znane były one już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Składają zobowiązanie do życia w czystości, aby bardziej kochać Chrystusa i lepiej służyć bliźnim, oddają się pokucie, dziełom miłosierdzia, apostolstwu i modlitwie, codziennie odmawiają Liturgię Godzin, nieustannie wielbią Boga i wypraszają zbawienie świata.

/za KAI/

Fot. Paweł Różycki

Zobacz więcej zdjęć na stronie "Gościa Płockiego", kliknij tutaj.Foto relacja