Aktualności \ Biskup Mirosław Milewski nowym prepozytem Kapituły Katedralnej

Biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski 30 listopada br. został wybrany na prepozyta (przewodniczącego) Kapituły Katedralnej Płockiej. Wyboru dokonali kanonicy gremialni tejże kapituły.

Zgodnie ze statutem Kapituły Katedralnej Płockiej ks. biskup Mirosław Milewski najpierw został mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły. Złożył stosowną przysięgę i wyznanie wiary. W sytuacji, gdy poprzedni prepozyt ks. biskup Roman Marcinkowski osiągnął wiek emerytalnego, Kapituła zobowiązana została do wyboru nowego prepozyta.

Zebranie przedstawicieli Kapituły zwołał w tym celu ks. infułat Marek Smogorzewski, prałat archidiakon Kapituły Katedralnej Płockiej. W tajnych wyborach w dniu 30 listopada br. funkcję prepozyta powierzono ks. biskupowi Milewskiemu. Wybór nowego prepozyta został zatwierdzony przez biskupa płockiego Piotra Liberę.

Po ogłoszeniu wyników głosowania ks. biskup Mirosław Milewski podziękował za okazane mu zaufanie. Wyraził też słowa wdzięczności pod adresem swojego poprzednika ks. biskupa Romana Marcinkowskiego.

„Gdy poznaje się historię Kapituły Katedralnej Płockiej, dociera do człowieka wielka historia tego gremium, które liczy sobie ponad 900 lat, a więc tyle ile diecezja płocka. Tę historię tworzyli wielcy, wspaniali biskupi i kapłani, jak chociażby błogosławieni arcybiskup Antoni J. Nowowiejski i biskup Leon Wetmański, a także biskupi Krzysztof Hilary Szembek, Jan Łaski, Andrzej Załuski czy kanonik Paweł Włodkowic” – mówił po wyborze nowy prepozyt.

Ks. biskup Mirosław Milewski zapewnił, że będzie troszczył się o wielkie dziedzictwo płockiej Kapituły, a swoją funkcję rozumie przede wszystkim jako bycie „strażnikiem pamięci”. Stwierdził, że ma świadomość, iż współcześnie rola Kapituły jest już inna niż w minionych wiekach czy nawet ostatnich dziesięcioleciach. Zaznaczył ponadto, że ważnym zadaniem nowego prepozyta będzie „stała troska o to, co dzisiaj stanowi o wartości Kapituły”.


Kapituła Katedralna Płocka należy – obok Gnieźnieńskiej, Poznańskiej, Krakowskiej i Włocławskiej – do tzw. kapituł większych (inaczej: znaczniejszych lub prześwietnych; capitula insigna). Istnieje nieprzerwanie od XI wieku. Jej powstanie trzeba wiązać z utworzeniem przez legatów papieża Grzegorza VII w roku 1075 pierwszego biskupstwa na Mazowszu, czyli Diecezji Płockiej.

Z początku była to – jak należy przypuszczać – kapituła zakonna złożona z benedyktynów, którzy stanowili ówczesne prezbiterium biskupie. Jednak najprawdopodobniej już za czasów Władysława Hermana (1079-1102), kiedy to – jak się przyjmuje – wzniesiono pierwszą w Płocku katedrę biskupią, w skład Kapituły skupionej wokół kościoła katedralnego zaczęło wchodzić wyłącznie duchowieństwo diecezjalne.

Uzyskawszy ustrój korporacyjny, samodzielność ekonomiczną, prawo wyboru biskupów oraz prawo konsensu, Kapituła Katedralna Płocka przez całe stulecia stanowiła senat biskupów płockich, odgrywając olbrzymią rolę w życiu administracyjnym diecezji. Kapituła wspierała aktywnie rządców Diecezji Płockiej w podejmowaniu istotnych decyzji i aktów prawnych, współuczestnicząc jednocześnie w wykonywaniu ich władzy pasterskiej. Doniosłe zadanie przypadło Kapitule w sprawowaniu liturgii w kościele katedralnym oraz w szerzeniu kultury umysłowej na Mazowszu, między innymi poprzez prowadzenie szkoły katedralnej oraz troskę o cenny księgozbiór.

Od 1903 roku Kapituła Katedralna Płocka składa się z czterech prałatur (prepozytura, archidiakonia, dziekania i scholasteria) i ośmiu kanonii gremialnych (rzeczywistych). Na czele Kapituły – jako jej przewodniczący – stoi prepozyt. Piastującym godności prepozyta i archidiakona przysługuje tytuł infułata. Kanonicy honorowi nie wchodzą do gremium Kapituły.

/za diecezjaplocka.pl/