Katedra \ ROK ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

ROK ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KOŚCIELE W POLSCE 1.01-31.12.2018

W 2018 roku przypada 450. rocznica śmierci św. Stanisława Kostki (1550-1568), pochodzącego z Rostkowa w diecezji płockiej. Watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyraziła zgodę, aby ponownie stał się on głównym patronem diecezji płockiej, a Episkopat Polski ogłosił, że rok 2018 będzie w całym Kościele w Polsce Rokiem św. Stanisława Kostki.

I. Kalendarz wydarzeń

1.    W uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 1 stycznia 2018 r. we wszystkich kościołach diecezji płockiej odczytany zostanie Komunikat Biskupa Płockiego, informujący o decyzji Konferencji Episkopatu Polski, która ogłosiła rok 2018 w Polsce -  Rokiem św. Stanisława Kostki.

2.    Liturgiczne rozpoczęcie Roku św. Stanisława Kostki w diecezji płockiej będzie miało miejsce w Płocku 6 stycznia 2018 r. w uroczystość Objawienia Pańskiego (sobota). Zgromadzimy się na terenie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Stanisława Kostki (ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2), i udamy się w Orszaku Trzech Króli do parafii pw. św. Stanisława Kostki (ul. S. Jachowicza 4), gdzie zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Płockiego Piotra Libery. Tego dnia również we wspólnotach parafialnych należy uroczyście zainaugurować Rok św. Stanisława Kostki (materiały liturgiczno-duszpasterskie przygotuje Wydział ds. Rodzin).

3.    W niedzielę 14 stycznia 2018 r. we wszystkich kościołach w Polsce zostanie odczytany List Pasterski Konferencji Episkopatu Polski dotyczący Roku św. Stanisława Kostki.

4.    W niedzielę 21 stycznia 2018 r. z okazji Dnia Babci i Dziadka w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku odbędą się diecezjalne obchody tego święta. Dzieci i młodzież, przez wstawiennictwo swojego patrona, św. Stanisława Kostki podziękują za opiekę swoim babciom i dziadkom.

5.    W Święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego 2018 r. w Muzeum Diecezjalnym w Płocku zostanie otwarta wystawa poświęcona osobie św. Stanisława Kostki, pt. „Kostka znaczy więcej – kult św. Stanisława Kostki”. Na ekspozycji znajdą się m.in. malarstwo, rzeźba, dokumenty archiwalne, fotografie, kalendarium, informacje o parafiach pw. św. Stanisława Kostki, itp.

6.    W dniach 16-17 marca 2018 r. odbędzie się pielgrzymka maturzystów diecezji płockiej, której będzie patronował św. Stanisław Kostka. Hasło pielgrzymki: „Zostań świętym, jak ON”.

7.    W Niedzielę Palmową 25 marca 2018 r. w Płocku odbędzie się spotkanie młodzieży z Biskupem Płockim. Podczas spotkania młodzież będzie pogłębiała temat świętości, na wzór św. Stanisława Kostki.

8.    W dniach 4-5 kwietnia 2018 r. w Płocku odbędą się Płockie Dni Pastoralne pod hasłem: „Młodzież – Wiara – Powołanie”. Nawiązują one tematycznie do zwołanego przez papieża Franciszka na październik 2018 r. Synodu Biskupów w Rzymie, poświęconego młodzieży i rozeznaniu powołania.

9.    W liturgiczną uroczystość Zwiastowania Pańskiego 9 kwietnia 2018 r. w parafiach w diecezji odbędzie się Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego.

10.    W sobotę 5 maja 2018 r. w parafii Święte Miejsce odbędzie się 4 Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków pod hasłem „Ad maiora natus sum”.

11.    W niedzielę 10 czerwca 2018 r. w wielu parafiach diecezji odbędą się Marsze dla Życia i Rodziny. W diecezji płockiej będą przebiegały pod hasłem: „KOSTKA – ułóż sobie życie”.

12.    W sobotę 16 czerwca 2018 r. w Czerwińsku nad Wisłą odbędzie się 3 Pielgrzymka Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej. Pielgrzymka będzie połączona z konkursem wiedzy o Świętym z Rostkowa.

13.    W dniach 22-24 czerwca 2018 r. w Płocku odbędą się Diecezjalne Dni Młodych, którym będzie patronował św. Stanisław Kostka.

14.    W dniach 27 czerwca – 5 lipca 2018 r. odbędzie się diecezjalna pielgrzymka „Szlakiem św. Stanisława Kostki”. Trasa będzie wiodła przez Przasnysz - Rostkowo - Płock - Wiedeń - Tarvisio - Padwę - Rzym - Asyż - Altoetting - Augsburg - Dillingen - Drezno - Płock.

15.    W niedzielę 19 sierpnia 2018 r. w sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie odbędą się diecezjalne uroczystości 450 rocznicy narodzin dla nieba św. Stanisława Kostki. Uroczystościom będzie przewodniczył Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz.

16.    W piątek 14 września 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu odbędzie się 18 Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki.

17.    W sobotę 15 września 2018 r. odbędzie się 36 Ogólnopolska Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa pod hasłem: „KOSTKA znaczy więcej”.

18.    W dniach 25-26 września 2018 r. w Płocku odbędzie się Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. W dniu 25 września o godz. 18.00 w Katedrze będzie sprawowana Msza Święta z udziałem Episkopatu. 

19.    Zakończenie Roku św. Stanisława Kostki odbędzie się w parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie, w Niedzielę Chrystusa Króla.

II. Miejsca święte związane z odpustem z racji „Roku św. Stanisława Kostki"

20.    Mając na względzie duchowe dobro wiernych diecezji płockiej oraz godne przeżycie tego świętego czasu, Biskup Płocki zwrócił się do Penitencjarii Apostolskiej, aby ustanowić następujące miejsca święte związane z odpustem z racji Roku św. Stanisława Kostki:

Sanktuarium:
•    Sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie

Parafie pw. św. Stanisława Kostki:
•    Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Dębsku
•    Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Ostrowitem
•    Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Płocku
•    Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu
•    Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Pułtusku
•    Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie
•    Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Smardzewie
•    Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Wojnówce

Kościoły parafialne pw. św. Stanisława Kostki:
•    Kościół pw. św. Stanisława Kostki parafii pw. Świętej Trójcy w Krajkowie
•    Kościół pw. św. Stanisława Kostki parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu

Kościół chrztu św. Stanisława Kostki:
•    Kościół pw. Wniebowzięcia NMP parafii pw. św. Wojciecha w Przasnyszu

Inne:
•    Katedra pw. Wniebowzięcia NMP w Płocku, posiadająca relikwie św. Stanisława Kostki
•    Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, św. Stanisław Kostka jest patronem uczelni
•    Kaplica Szkół Katolickich w Płocku, św. Stanisław Kostka jest jej patronem
•   Kościół pw. św. Stanisława Kostki w Kacicach, kościół filialny parafii pw. św. Józefa w Pułtusku.

Wierni, którzy nawiedzą te świątynie będą mogli uzyskać łaskę odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego). Dekret Penitencjarii Apostolskiej obowiązuje przez cały okres trwania Roku św. Stanisława Kostki w diecezji płockiej.

III. Pomoce duszpasterskie

21.    Wydział Duszpasterski opracuje „Folder kolędowy” w całości poświęcony osobie św. Stanisława Kostki, który należy pozostawić wiernym podczas kolędy.

22.    Wydział Duszpasterski opracuje i dostarczy do każdej parafii modlitewnik pt. „Modlitewnik. Święty Stanisław Kostka. Ad maiora natus sum” oraz trójdzielny kalendarz ścienny do kancelarii parafialnej, upamiętniający Rok św. Stanisława Kostki.

23.    Wydział Katechetyczny przygotuje scenariusze katechez o św. Stanisławie Kostce dla wszystkich poziomów edukacyjnych oraz różnego rodzaju konkursy o Świętym z Rostkowa.

24.    Wydział ds. Rodzin przygotuje i dostarczy do każdej parafii „rozważania majowe” poświęcone osobie św. Stanisława Kostki.

25.    Wydział Katechetyczny przygotuje i dostarczy do każdej parafii „rozważania październikowe” poświęcone postaci św. Stanisława Kostki. Ponadto przygotuje „Kartki różańcowe” dla dzieci – „Różaniec ze św. Stanisławem Kostką”. Do kartek opracowane zostaną rozważania poświęcone św. Stanisławowi Kostce.

26.    Hurtownia Artykułów Liturgicznych „SACERDOS” przygotuje okolicznościową publikację o św. Stanisławie Kostce pod redakcją ks. Waldemara Turka, ks. Jarosława Kwiatkowskiego i ks. Wojciecha Kućki.

27.    Wyższe Seminarium Duchowne przygotuje 2-3 min. spot video promujący Rok św. Stanisława w diecezji płockiej.

28.    Wydział ds. Nowej Ewangelizacji przygotuje filmy-świadectwa o świętości w kontekście osoby św. Stanisława Kostki (udostępniane na kanale Youtube Diecezji Płockiej, Facebooku i innych nośnikach informacji).

29.    Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży przygotuje videoclip „Jak młodzi widzą dzisiaj św. Stanisława Kostkę”.

30.    Redakcja „Króluj Nam Chryste - Płock” przygotuje wrześniowy numer ogólnopolskiego miesięcznika dla ministrantów „Króluj Nam Chryste”, w całości poświęcony osobie św. Stanisława Kostki.

31.    Duszpasterstwo służby liturgicznej dostarczy do każdej parafii planszę z modlitwą ministrantów o powołania kapłańskie za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki, która będzie odmawiana „po służeniu”.

32.    Wydział ds. Nowej Ewangelizacji będzie prowadził skrzynkę intencji/listów do św. Stanisława Kostki, na adres e-mail: stanislaw.kostka@diecezjaplocka.pl Intencje będą zanoszone w każdy trzeci wtorek miesiąca podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu w katedrze płockiej.

33.    Wydział ds. Nowej Ewangelizacji skieruje list/film od młodzieży z Mazowsza do Papieża Franciszka z prośbą o przesłanie świadectwa o św. Stanisławie Kostce.

34.    Hurtownia Artykułów Liturgicznych SACERDOS przygotuje paramenty liturgiczne, materiały duszpasterskie i różnego rodzaju pamiątki związane z osobą św. Stanisława Kostki.

35.    Muzeum Diecezjalne wykona okolicznościową pieczątkę z wizerunkiem św. Stanisława Kostki. Pieczątka będzie wykorzystywana przez cały rok obchodów Roku Stanisławowskiego, jako pamiątka dla zwiedzających muzeum i wystawę, a także dla turystów z paszportami turystycznymi.

36.    Na stronie www diecezji powstanie specjalna zakładka „Rok św. Stanisława Kostki” oraz hasztag #kostka450, pod którym będą grupowane w portalach społecznościowych (FB, TT, Instagram itp.) wszelkie ważne wiadomości dotyczące Roku św. Stanisława Kostki.

37.    Poczta Polska wyda okolicznościowy znaczek z podobizną św. Stanisława Kostki.

IV. Inne inicjatywy duszpasterskie, ewangelizacyjne, społeczno-kulturalne

38.    W każdej parafii przed 18 września (liturgiczna uroczystość św. Stanisława Kostki) zostanie odprawione „Triduum ku czci św. Stanisława Kostki”. Materiały duszpasterskie pomocne w nabożeństwie zawarte będą w „Modlitewniku” opracowanym przez Wydział Duszpasterski. Warto zorganizować poszczególne dni Triduum tak, by obejmowały (1) dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii św., (2) odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych oraz (3) młodzież do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

39.    Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży STUDNIA we współpracy z Diecezjalnym Duszpasterstwem Służby Liturgicznej i wspólnotami młodzieżowymi zorganizuje peregrynację relikwii św. Stanisława Kostki w dekanatach. Peregrynacja głównie skierowana jest do dzieci i młodzieży.

40.    Duszpasterstwo służby liturgicznej poprowadzi projekt pod hasłem: „KOSTKA – ułóż sobie życie”. Chodzi o udostępnienie w mediach, zwłaszcza społecznościowych, materiałów edukacyjnych dotyczących układania kostki Rubika.

41.    Wydział ds. Nowej Ewangelizacji będzie promował sylwetkę św. Stanisława Kostki pod nazwą „Kostka = 6 x W: wiedza, wyzwania, wiara, wytrwałość, wolność, wielkość”.

42.    Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku przygotuje 41 Ogólnopolskie Sympozjum Koła Naukowego wokół postaci św. Stanisława Kostki, w kontekście 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

43.    Szkoły Katolickie w Płocku zorganizują ogólnopolski zjazd szkół, którym patronuje św. Stanisław Kostka.

44.     Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Płockiej będzie promowało wydarzenia związane z Rokiem św. Stanisława Kostki: publikacja ciekawostek, faktów, materiałów filmowych i konkursów związanych z życiem Świętego w mediach społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram oraz na portalu www.maika.com.pl

45.    Wydział ds. Nowej Ewangelizacji zajmie się promocją pieśni i piosenek religijnych ku czci św. Stanisława Kostki.

46.    W każdej parafii w Roku św. Stanisława Kostki zostanie zorganizowane comiesięczne nabożeństwo ku czci św. Stanisława Kostki (każdego 18 dnia miesiąca). Materiały pomocnicze znajdują się w „Modlitewniku” opracowanym przez Wydział Duszpasterski. Zaleca się, aby nabożeństwom tym towarzyszyła modlitwa „o powołania kapłańskie”.

47.    Wydział Katechetyczny przygotuje rekolekcje dla katechetów w duchu św. Stanisława Kostki: „Uczymy się świętości ze Stanisławem Kostką”. Ponadto zorganizuje szkolenia dla katechetów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Temat: „Św. Stanisław Kostka na nowo odkryty”.

48.    Wydział ds. Nowej Ewangelizacji przygotuje i poprowadzi warsztaty dla dorosłych o towarzyszeniu młodzieży: „Towarzyszenie – klucz do serca młodych” oraz warsztaty: „Jak prowadzić rekolekcje dla młodzieży”.

49.    Szkoła Nowej Ewangelizacji poprowadzi ewangelizację podczas festiwali muzycznych w Płocku (np. Hip-Hop Festival). Ewangelizacji będą towarzyszyły relikwie św. Stanisława Kostki.

50.    Zachęca się rekolekcjonistów, aby głosząc rekolekcje wielkopostne i adwentowe nie zapominali o osobie i życiu św. Stanisława Kostki, który jest wzorem odważnego pójścia za Jezusem Chrystusem.

51.     Zachęca się ruchy, stowarzyszenia, wspólnoty religijne, aby w swoich programach formacyjnych uwzględniły Rok św. Stanisława Kostki oraz podejmowały różnego rodzaju inicjatywy ewangelizacyjne mające na celu pomoc w kroczeniu do świętości, na wzór Świętego z Rostkowa.

52.    Rzecznik Kurii Diecezjalnej Płockiej we współpracy z mediami diecezjalnymi, zwłaszcza Katolickim Radiem Diecezji Płockiej i edycją diecezjalną Gościa Niedzielnego, będą na bieżąco zapowiadać oraz relacjonować wydarzenia Roku św. Stanisława Kostki w Płocku oraz diecezji.