Aktualności \ Imieniny Księdza Dariusza

We wtorek, 19 grudnia swoje imieniny obchodzi ks. Dariusz Malczyk - wikariusz Parafii Katedralnej i notariusz Sądu Biskupiego Diecezji Płockiej.

Z tej okazji składamy Księdzu Dariuszowi życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej w posłudze w naszej Wspólnocie. Do życzeń dołączamy modlitwę!

Parafianie i Redakcja

***

Ks. Dariusz Malczyk urodził się 9 marca 1988 r., pochodzi z parafii św. Jadwigi Królowej w Płocku. Jest absolwentem płockiej Małachowianki i Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 2013 r. w naszej Katedrze z rąk bpa Piotra Libery. Wikariuszem Parafii Katedralnej jest od 10 lutego 2016 r. Od 1 września 2016 r. jest także notariuszem Sądu Biskupiego Diecezji Płockiej.