Aktualności \ Nabożeństwo Gorzkich Żali

Zapraszamy na nabożeństwa Gorzkich Żali w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17:00.

Tegorocznemu nabożeństwu będzie towarzyszył cykl kazań zatytułowanych "Siedem słów do wolności" osnutych wokół siedmiu ostatnich słów Chrystusa na krzyżu.

Nabożeństwo Gorzkich Żali powstało przy bazylice św. Krzyża w Warszawie i stąd rozpowszechniło się na całą Polskę. Pierwszy raz zostało wydane drukiem w 1707 roku staraniem ks. Wawrzyńca Stanisława Benika, ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy świętego Wincentego à Paulo pod tytułem Snopek Mirry z Ogrodu Gethsemańskiego albo żałosne Gorżkiey Męki Syna Bożego [...] rospamiętywanie. Dzisiaj Gorzkie żale składają się z następujących pieśni: Pobudka (zwanej również Zachęta), oraz Hymn, Lament duszy nad cierpiącym Jezusem i Rozmowa duszy z Matką Bolesną. Całość nabożeństwa podzielona jest na trzy warianty odmawiane cyklicznie. Przebieg nabożeństwa bywa różny, zależny od lokalnych zwyczajów tak jak różne bywają melodie wykonywanych śpiewów. Poza wymienionymi pieśniami mogą pojawić się również takie elementy jak: litanie, antyfony, suplikacje, oraz kazania pasyjne. Gorzkie Żale są tradycją wyłącznie polską.

fot. Nabożeństwo Gorzkich w Katedrze, przewodniczy ks. biskup Piotr Libera, fot. Jakub Szczepański