Aktualności \ Piąty dzień modlitwy za Benedykta i z Benedyktem

 28 lutego mija pięć lat od zakończenia pontyfikatu Papieża Benedykta XVI. Tego dnia zapraszamy do Katedry na Mszę św. w intencji Papieża Seniora o godz. 9:00.

***

TEKSTY MODLITW (W JĘZYKU POLSKIM) NA 28 LUTEGO - "V DZIEŃ MODLITWY ZA BENEDYKTA I Z BENEDYKTEM" - zachęcamy do kliknięcia i pobrania.

***

"SŁUŻYŁEM PANU Z CAŁĄ POKORĄ" (Dz 20,19)

Już po raz piąty odbędzie się "Dzień modlitwy za Benedykta z Benedyktem" organizowany z okazji przypadającej niedługo kolejnej rocznicy zakończenia pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI.

Pontyfikat Benedykta XVI jest niczym świetlista gwiazda na firmamencie dwutysiącletniej historii Kościoła. W tym szczególnym dniu będziemy ponownie starać się odkryć na nowo teologię jak i inne dzieła Josepha Ratzingera-Benedykta XVI, podkreślając jednocześnie naszą radość z każdego nowo opublikowanego zdjęcia Papieża Seniora.

„W modlitwie jestem zawsze blisko was wszystkich”: w tym dniu „Dzień modlitwy za Benedykta i z Benedyktem” spotyka się wielu ludzi z różnych stron świata, aby modlić się za i wraz z Benedyktem XVI. Ludzie ci poprzez swoją indywidualną lub wspólnotową modlitwę, organizowaną w kościołach lub innych miejscach, łączyć się z papieżem Seniorem i z jego intencjami.

W tym roku hasłem przewodnim V Dnia „Modlitwy za Benedykta i z Benedyktem” są słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich ze szczególnym uwzględnieniem postawy służby i pokory, słów tak charakterystycznych dla życia i działalności Josepha Ratzingera-Benedykta XVI. W marcu 2011 r. podczas spotkania z seminarzystami Papież wskazał właściwą, dla nas chrześcijan, ścieżkę naśladowani: „Nie domagamy się pochwał, nie pragniemy «się pokazać», nie przyjmujemy za kryterium tego, co będą o nas mówić w gazetach czy gdziekolwiek indziej, ale to, co mówi Bóg. Oto prawdziwa pokora, nie działać na pokaz, lecz pozostawać pod okiem Boga, pracować z pokorą dla Boga i w ten sposób prawdziwie służyć także ludzkości i człowiekowi”.

"V Dzień „Modlitwy za Benedykta z Benedyktem” będzie opierał się na przykładzie lat poprzednich: poszczególne punkty będą przebiegały zgodnie z harmonogramem (przybliżonym) i modlitwami, które codziennie odmawia Benedykt XVI, jednak które każdy może dostosować do swoich możliwości.

W poprzednich latach przygotowywaliśmy się do tego szczególnego Dnia poprzez Nowennę do Maryi, Matki Kościoła oraz poprzez odmawianie Drogi Krzyżowej, przygotowanej przez kard. Ratzinger na Wielki Piątek w 2005 r. Od stycznia na stronie internetowej poświęconej temu wydarzeniu znajdą się wszelkie potrzebne informacje wraz z tekstami przygotowującymi nas na V Dzień Modlitwaza Benedyktaz Benedyktem.