Aktualności \ Niedziela Palmowa

25 marca, wraz z całym Kościołem, obchodziliśmy Niedzielę Palmową, która rozpoczęła obchody Wielkiego Tygodnia. Liturgia Kościoła wspominała tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, a także rozważała Jego Mękę.

W Katedrze uroczysta Msza św. połączona  procesją z palmami wokół bazyliki była celebrowana o godz. 11:30. Przewodniczył jej biskup Mirosław Milewski.

Podczas Mszy św. została odśpiewana Męka Pańska według św. Mateusza, w kompozycji ks. Kazimierza Starościńskiego. Po raz pierwszy wykonał ją Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses, a także soliści Paweł Łuczak, Paweł Serafin i Przemysław Czekała. Dyrygentem będzie Bartosz Michałowski - dyrektor Chóru Filharmonii Narodowej w Warszawie.

***

O wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy wspominają wszyscy czterej Ewangeliści. Ta niedziela przygotowuje wiernych do Paschy Pana. W Niedzielę Palmową ma miejsce obrzęd poświęcenia palm i uroczysta procesja. Zwyczaj święcenia palm po raz pierwszy pojawił się ok. VII w. na terenach dzisiejszej Francji. Z kolei procesja wzięła swój początek z Ziemi Świętej. Poświęcone tego dnia w kościele palmy wierni zabierają do swoich domów i zawieszają najczęściej pod krzyżem. Ten zwyczaj pojawił się w XI wieku. Ma to z jednej strony przypominać zwycięstwo Chrystusa, a z drugiej wypraszać Boże błogosławieństwo dla domowników. Popiół z tych palm w następnym roku zostanie poświęcony i użyty w obrzędzie Środy Popielcowej. W niektórych regionach przygotowuje się także okazałe, kilkumetrowe palmy, wykonane z gałązek przystrojonych ciasno ułożonymi suchymi kwiatami i różnobarwnymi wstążkami. W Polsce Niedziela Palmowa nosiła także nazwę Niedzieli Kwietnej, bo zwykle przypada w kwietniu, kiedy to pokazują się pierwsze kwiaty.

fot. Monika MarczewskaFoto relacja