Aktualności \ Uroczystości Zygmuntowskie - Msza św. odpustowa

Bp Mirosław Milewski przewodniczył 6 maja w bazylice katedralnej płockiej uroczystości ku czci patrona miasta św. Zygmunta: „Święci są po to, aby wskazywać nam drogę do Jezusa” – powiedział podczas Eucharystii. Modlitwie płocczan towarzyszyła herma z relikwiami św. Zygmunta z Burgundii, który jest również patronem Kapituły Katedralnej Płockiej oraz parafii katedralnej.

fot. Gość Płocki

Podczas Mszy homilię wygłosił ks. kan. dr Tomasz Kadziński, kanonik gremialny Kapituły Katedralnej Płockiej, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu. Powiedział, że Jezus Chrystus zaprasza każdego człowieka do przyjaźni z Nim, ofiarowuje człowiekowi swoją przyjaźń, otwiera przed człowiekiem swe serce, ofiaruje mu też szczęście i miłość – „ta przyjaźń nie ma żadnych ograniczeń”. „Odpowiedzią człowieka na przyjaźń Jezusa jest świętość. Dążenie do niej bywa nieraz długie i trudne, tak, jak było w przypadku św. Zygmunta, który błądził, ale nawrócił się, podjął pokutę, wybrał sprawiedliwość. Dziś czcimy go jako nawróconego grzesznika, bo choć nie wszyscy święci dobrze zaczynają, to ważne, żeby wszyscy dobrze kończą” - konkludował kaznodzieja.

/za KAI/