Aktualności \ Nowy ceremoniarz biskupi

Biskup Płocki mianował, z dniem 1 września br., ks. Dariusza Malczyka na stanowisko ceremoniarza biskupiego.

Ceremoniarz odpowiada za wszystkie czynności przygotowawcze do uroczystości liturgicznych oraz za przebieg Mszy św. nabożeństw z udziałem księży biskupów w bazylice katedralnej w Płocku i w innych miejscach celebracji, które wskazuje mu Biskup Płocki.

Ks. Darkowi serdecznie gratulujemy nowej funkcji!