Aktualności \ Boże Ciało

Udział w procesji Bożego Ciała, to publiczny egzamin z naszych relacji – zauważył bp Mirosław Milewski na zakończenie procesji Bożego Ciała w Płocku do czterech ołtarzy. Przedstawiały one świętych Kościoła katolickiego i nawiązywały do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Procesję poprzedziła Msza św. w bazylice katedralnej, której przewodniczył biskup płocki Piotr Libera.

W kazaniu wygłoszonym na zakończenie procesji Bożego Ciała w Płocku, przy ołtarzu przy kościele św. Jana Chrzciciela, bp Mirosław Milewski zauważył, że przeżywanie przez Polaków Bożego Ciała ma znaczenie symboliczne i narodowy wymiar.

„Boże Ciało to dzień, w którym jak w soczewce skupia się istota tego, kim jesteśmy na zewnątrz, w naszych relacjach społecznych, w naszym odniesieniu do innych, których na ulicach każdego dnia mijamy, pozdrawiamy albo może czasem unikamy. Boże Ciało to dzień, w którym sam Bóg wychodzi ze swojego domu, bo chce pokazać, że nasza relacja z Nim weryfikuje się przez nasz stosunek do Niego w drugim człowieku” – podkreślił kaznodzieja.

Stwierdził też, że udział w procesji Bożego Ciała, to „publiczny egzamin z naszych relacji”: „Jaki obraz naszego narodu, naszych miast i wsi zapiszemy na zdjęciach i w kronikach z dzisiejszego świętowania? Czy i my – jak nasi przodkowie przez ostatnich siedem wieków – świętujemy, `ile tylko można`, ile mamy sił, by ugościć Pana, który `zagrody swoje widzieć przychodzi i jak się dzieciom Jego powodzi`?” – zastanawiał się biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Zaznaczył również, że współcześnie, podobnie jak i przez całe minione wieki, sposób świętowania Bożego Ciała mówi wiele o kondycji moralnej każdego człowieka, o sytuacji rodzin, o tym, co robią dzieci i młodzież, o odniesieniu do Boga, który „idzie co roku z taką samą powagą, by błogosławić”.

Hierarcha przypomniał też św. Stanisława Kostkę, głównego patrona diecezji płockiej który w czasie choroby tak bardzo zapragnął Eucharystii, że przyniósł mu Ją anioł w towarzystwie św. Barbary. Dla Eucharystii Święty ten był w stanie poświęcić swoje życie.

„Dzisiaj potrzeba nam takiego nastawienia do Najświętszego Sakramentu Ołtarza: więcej czci, dłuższe chwile adoracji, skupienia przed Panem Eucharystycznym, a mniej żądań, pretensji i urazów do Niego. Mniej znużenia i oczekiwań, a więcej zadziwienia Bogiem, którego chwałą jest żyjący człowiek” – podkreślił biskup.

Procesję Bożego Ciała w Płocku poprzedziła Msza św. w bazylice katedralnej. Przewodniczył jej bp Piotr Libera: „Eucharystia, to nasze życie, teraz i na wieki” – podkreślił biskup płocki.

Kazanie podczas Mszy św. wygłosił ks. Jarosław Mokrzanowski, sekretarz biskupa płockiego i dyrektor Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” w Płocku. Za przykładem św. Josemaríi Escrivy de Balaguera, zachęcił do praktykowania komunii duchowej, która niesie wiele łask: „Przychodź wytrwale przed Tabernakulum, fizycznie lub duchowo, aby czuć się pewnym, aby czuć się pogodnym, ale również aby czuć się kochanym… i aby kochać!” – zacytował kaznodzieja.

„Praktyka komunii duchowej pozwala przenieść się w wyobraźni bądź stanąć fizycznie przed tabernakulum. Może być ono dla mnie ewangeliczną Betanią, gdzie spotkam się z przyjacielem, gdzie odzyskam pogodę ducha, gdzie poczuję się kochanym” – stwierdził ks. Jarosław Mokrzanowski.

Po Mszy św. w procesji za Najświętszym Sakramentem w monstrancji, niesionej przez dwóch biskupów, szło kilka tysięcy wiernych, duchowieństwo, klerycy, siostry zakonne, dzieci pierwszokomunijne, Płockie Bractwo Kurkowe i Bractwo św. Barbary, skupiające wodniaków związanych z rzeką Wisłą.

Oprawę muzyczną całej uroczystości zapewniła schola seminaryjna pod kierunkiem ks. kan. dr. Andrzeja Lelenia, Brass Quintet Canzonę, Płocki Chór Katedralny Pueri Cantores Plocenses oraz orkiestrę dętą z parafii św. Mateusza w Zielonej koło Ciechanowa.

Płocczanie tradycyjnie zatrzymywali się przy ołtarzach, przygotowanych przez cztery staromiejskie parafie: św. Maksymiliana Kolbego („na Górkach”), katedralnej – św. Zygmunta, farnej – św. Bartłomieja i św. Jana Chrzciciela, gdzie można było także wziąć udział w Mszy św. po zakończonej procesji. Na ołtarzach przestawiono kolejno Matkę Bożą oraz świętych: Wojciecha, św. Stanisława BM i św. Stanisława Kostkę. W wystroju ołtarzy zawarto także akcenty związane z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

/za KAI/

fot. Gość PłockiFoto relacja