Aktualności \ Święcenia diakonatu

O tym, że święcenia diakonatu są niezmywalną pieczęcią, która upodabnia do Chrystusa, powiedział 2 czerwca br. ks. biskup Mirosław Milewski do sześciu alumnów płockiego Wyższego Seminarium Duchownego, którym udzielił święceń diakonatu. W imieniu wszystkich diakonów za udzielenie sakramentu podziękował Tomasz Bartczak.

foto Gość Płocki

Podczas Mszy św. w katedrze bp Mirosław Milewski zaznaczył, że sakrament święceń diakonatu to „niezmazywalna pieczęć”, która upodabnia do Chrystusa - diakona, to znaczy sługi wszystkich.

„Przez inkardynację do stanu duchownego diecezji płockiej zaczniecie pisać waszą posługą kolejne karty tego Kościoła, naznaczonego pracą, służbą, a nawet męczeństwem tysięcy diakonów, kapłanów i tylu biskupów, którzy nie tracili sił, by budować i umacniać w Duchu Świętym” – podkreślił hierarcha.

Dodał również, że tego dnia mija dokładnie 30 lat od śmierci jednego z takich pasterzy – ks. Stanisława Bońkowskiego, wykładowcy historii Kościoła, który przez 16 lat był ojcem duchownym w płockim seminarium. Napisał on monografię historyczną o św. Stanisławie Kostce, do dziś cytowaną i chętnie czytaną, a w swoich konferencjach ukazywał alumnom, diakonom i kapłanom, co znaczy „nabierać mocy w łasce”.

Biskup życzył, aby diakoni poczuli „piękno i moc wejścia w żywą historię diecezji płockiej”, wejścia do Kościoła św. Stanisława Kostki. Zaznaczył też, że nie byłoby sześciu nowych diakonów płockich, gdyby nie współpraca z Duchem Świętym tak wielu ludzi m.in. rodzin, nauczycieli, księży.

„Dziękuję wam wszystkim tu obecnym, bo każdy z was na pewno wniósł wiele dobra we wzrastanie w Duchu młodych kandydatów do diakonatu. W czasie, kiedy absolwenci liceów, a także studenci rozeznają drogę życia, patrząc na uśmiechnięte twarze tych alumnów, chciałoby się powiedzieć: `Vivant sequentes! – niech żyją następni!` - powiedział bp Milewski.

Za udzielenie pierwszego stopnia święceń dziękował diakon Tomasz Bartczak z parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Okalewie, dziekan seminarium. Przypomniał, że święcenia diakonatu przyjmuje wraz z kolegami w roku, któremu patronuje św. Stanisław Kostka. Poprosił obecnych o modlitwę przez wstawiennictwo Świętego z Rostkowa.

„Dziękujemy dziś dobremu Bogu za to, że okazał nam Swoją nieograniczoną miłość i niewyczerpalne miłosierdzie, obdarzając łaską powołania. Mamy świadomość, że przyjmując sakrament święceń diakonatu zostaliśmy w szczególny sposób włączeni do służby wszystkim ludziom, poprzez pomoc biskupom i kapłanom w posłudze Słowa i ołtarza” – powiedział diakon.

Święcenia diakonatu przyjęli również: Tomasz Gerek z parafii św. Jana Chrzciciela w Obrytem, Bogdan Kołodziejski z parafii św. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy, Łukasz Rogowski z parafii św. Jana Kantego w Mławie, Leszek Rutkowski z parafii św. Stanisława Kostki w Pułtusku, Sebastian Zalewski z parafii św. Jana Kantego w Mławie.

W uroczystości w bazylice katedralnej uczestniczyli m.in. rodzice diakonów, ich proboszczowie, wykładowcy WSD wraz z opiekunem rocznika ks. kan. dr. Andrzejem Leleniem. Oprawę muzyczną zapewnił Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses oraz Brass Quintet Canzona.

Nowi diakoni Kościoła płockiego będą mogli m.in. czytać podczas Mszy św. Ewangelię, głosić kazania, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, błogosławić śluby, udzielać Komunii św., nosić wiatyk chorym, przewodniczyć obrzędowi pogrzebu, spełniać dzieła miłosierdzia. W czasie obrzędu święceń diakonatu złożyli też przyrzeczenia codziennego odmawiania Liturgii Godzin (brewiarza).

/za KAI/

Zobacz fotografie na stronie "Gościa Płockiego", kliknij tutaj.