\ Kolekta na remont Katedry

Decyzją Proboszcza Parafii Katedralnej ks. kan. Stefana Cegłowskiego w każdą III niedzielę miesiąca zbierana jest kolekta na potrzeby trwającego remontu Katedry.  Najbliższa kolekta zostanie zebrana 17 czerwca.

W trakcie Mszy św. w 109. rocznicę rekonsekracji Katedry 8 listopada 2012 r., odnosząc się do potrzeby remontu, Biskup Piotr Libera powiedział:

„Dziś Katedra nadszarpnięta zębem czasu woła o pomoc. Zdaniem ekspertów, fachowców z Politechniki Płockiej, niezbędne jest szybkie przystąpienie do prac remontowych i konserwacyjnych. (…).
Drodzy moi! Nie nasza to zasługa, że mamy taką wspaniałą świątynię jako Katedrę. Wobec jej dostojeństwa wyrażamy gotowość wspólnego budowania nowej przyszłości tej świątyni z pomocą całej diecezji i wielu życzliwych ludzi. Chcemy tak pracować i tak postępować, abyśmy godni byli gromadzić się przed Bogiem w tej dostojnej Bazylice Katedralnej. Wszyscy chcemy dbać o ten szczególny Boży dom, o naszą matkę. Ona należy do nas wszystkich, do całej diecezji, do wszystkich mieszkańców Płocka i regionu.”.

Od lipca do listopada  2015 r. miał miejsce generalny remont północnej wieży Katedry. Został on sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu MIasta Płocka i Parafii Katedralnej w Płocku. W ramach tego remontu wymieniono częściowo więźbę dachową oraz nałożono nową blachę miedzianą, odnowiono krzyż i kulę wieńczącą wieżę. Oczyszczono i wymieniono uszkodzone cegły, w miejscach pęknięć wzmocniono mur, uzupełniono spoiny, wymieniono siatki i żaluzje w otworach wieży, wreszcie dokonano impregnacji, scalenia kolorystycznego i piaskowania cegieł, aby mur nie chłonął wilgoci.   Za nami są również prace przy wymianie węzła cieplnego zarówno w Katedrze, jak i na plebanii.

Rok 2016 przyniósł prace remontowe w kaplicy św. Zygmunta i przy ołtarzu Serca Pana Jezusa, a także generalny remont wieży południowej (prace były analogiczne jak przy wieży północnej). Rozpoczęto również zaplanowany na dwa lata remont kaplicy Królewskiej.

W maju 2017 roku miały ponadto miejsce prace remontowe frontonu bazyliki. Jesienią miało również miejsce odwodnienie murów Katedry. Na początku grudnia zakończono generalny remont Kaplicy Królewskiej.

Na rok 2018 przewidziany jest remont Kaplicy św. Rodziny i ołtarza św. Stanisława Kostki.

W czasie ostatniej zbiórki, 20 maja zebraliśmy 5520 złotych. Ofiary na remont można składać również do puszek w Katedrze. W dzieło remontu musimy się włączyć całym sercem i duchowo, modlitwą i materialnie.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej w menu bocznym, w zakładce "Remont".