\ Przysięga Wojsk Obrony Terytorialnej

15 lipca w Płocku odbyła się przysięga Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Uroczystości na Nowym Rynku poprzedziła Msza św. w Katedrze.

fot. Jan WaćkowskiFoto relacja