\ Ks. kan. Stefan Cegłowski dziekanem na kolejną kadencję!

 

NOMINACJE BISKUPA PŁOCKIEGO NA URZĘDY DZIEKANA, WICEDZIEKANA I OJCA DUCHOWNEGO DEKANATÓW:

I. Dekanat Bielski 

 

 

Ks. prał. mgr Kazimierz Dziadak, proboszcz parafii pw. św. Floriana w Proboszczewicach, mianowany dziekanem dekanatu bielskiego.

Ks. mgr Zbigniew Załęcki, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Łęgu, mianowany wicedziekanem dekanatu bielskiego.

Ks. mgr Andrzej Krajewski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Ciachcinie, mianowany ojcem  duchownym księży w dekanacie bielskim.

 

 

II. Dekanat Bodzanowski

 

Ks. Włodziemierz Dzieńkowski, proboszcz parafii pw. św. Anny w Blichowie, mianowany dziekanem dekanatu bodzanowskiego.

Ks. mgr Krzysztof Kosewski, proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zakrzewie, mianowany wicedziekanem dekanatu bodzanowskiego. 

Ks. Eugeniusz Światkowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łętowie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie bodzanowskim.

 

 

III. Dekanat Ciechanowski Wschodni

 

Ks. kan. mgr Zbigniew Adamkowski, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie, mianowany dziekanem dekanatu ciechanowskiego wschodniego.

Ks. kan. Jan Dzieniszewski, proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie, mianowany wicedziekanem dekanatu ciechanowskiego wschodniego.

Ks. kan. Wojciech Hubert, proboszcz parafii pw. św. Tekli w Ciechanowie, mianowany ojcem  duchownym księży w dekanacie ciechanowskim wschodnim.

 

 

IV. Dekanat Ciechanowski Zachodni

 

Ks. prał. mgr Eugeniusz Graczyk, proboszcz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, mianowany dziekanem dekanatu ciechanowskiego zachodniego.

Ks. kan. mgr Jan Jóźwiak, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, mianowany wicedziekanem dekanatu ciechanowskiego zachodniego. 

Ks. kan. mgr Janusz Rumiński, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Sulerzyżu, mianowany ojcem  duchownym księży w dekanacie ciechanowskim zachodnim.

 

 

V. Dekanat Dobrzyń n. Drwęcą

 

Ks. kan. mgr Jarosław Kulesza, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą, mianowany dziekanem dekanatu dobrzyńskiego nad Drwęcą.

Ks. mgr Leszek Błaszczak, proboszcz parafii pw. św. Jakuba w Płonnem, mianowany wicedziekanem dekanatu dobrzyńskiego nad Drwęcą.

Ks. Włodziemierz Durbas O.Carm., proboszcz parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Oborach, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie dobrzyńskim nad Drwęcą.

 

 

VI.Dekanat Dobrzyń n. Wisłą

 

Ks. kan. mgr Jan Zega, proboszcz parafii pw. św. Szczepana w Bądkowie Kościelnym, mianowany dziekanem dekanatu dobrzyńskiego nad Wisłą.

Ks. mgr Zbigniew Milczarek, proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Mokowie, mianowany wicedziekanem dekanatu dobrzyńskiego nad Wisłą.

Ks. kan. mgr Henryk Lewandowski, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu nad Wisłą, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie dobrzyńskim nad Wisłą.

 

 

VII. Dekanat Dzierzgowski

 

Ks. prał. mgr Piotr Joniak, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie, mianowany dziekanem dekanatu dzierzgowskiego.

Ks. mgr Jacek Wichorowski, proboszcz parafii pw. św. Dominika w Krzynowłodze Małej, mianowany wicedziekanem dekanatu dzierzgowskiego.

Ks. kan. mgr Tomasz Opaliński, proboszcz parafii pw. św. Rocha w Janowie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie dzierzgowskim.

 

 

VIII. Dekanat Gąbiński

 

Ks. kan. dr Daniel Kwiatkowski, proboszcz parafii pw. św. Walentego w Korzeniu, mianowany dziekanem dekanatu gąbińskiego.

Ks. kan. dr Andrzej Świderski, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie, mianowany  wicedziekanem dekanatu gąbińskiego.

Ks. Tadeusz Żerdziewski, proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Czermnie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie gąbińskim.

 

 

IX. Dekanat Gostyniński 

 

Ks. kan. mgr Ryszard Kruszewski, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Gostyninie, mianowany dziekanem dekanatu gostynińskiego.

Ks. mgr Adam Łach, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Duninowie, mianowany wicedziekanem dekanatu gostynińskiego.

Ks. mgr Jerzy Jakubowski, administrator parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie gostynińskim.

 

 

X. Dekanat Makowski

 

Ks. kan. mgr Stanisław Dziekan, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim, mianowany dziekanem dekanatu makowskiego.

Ks. kan. mgr Sławomir Filipski, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie, mianowany wicedziekanem dekanatu makowskiego.

Ks. mgr Marek Dyga, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Szwelichach, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie makowskim.

 

 

XI. Dekanat Mławski Wschodni

 

Ks. kan. dr Ryszard Kamiński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie, mianowany dziekanem dekanatu mławskiego wschodniego.

Ks. kan. mgr Krzysztof Dziadak, proboszcz parafii pw. św. Leonarda w Grzebsku, mianowany wicedziekanem dekanatu mławskiego wschodniego.

Ks. kan. mgr Sławomir Krasiński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie mławskim wschodnim.

 

 

XII. Dekanat Mławski Zachodni

 

Ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, mianowany dziekanem dekanatu mławskiego zachodniego.

Ks. kan. mgr Roman Tomaszewski, proboszcz parafii pw. św. Jana Kantego w Mławie, mianowany wicedziekanem dekanatu mławskiego zachodniego.

Ks. kan. mgr Sławomir Kowalski, proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny w Mławie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie mławskim.

 

 

XIII. Dekanat Nasielski

 

Ks. kan. Tadeusz Pepłoński, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku, mianowany dziekanem dekanatu nasielskiego.

Ks. mgr Sławomir Karłowicz, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM we Wronie Starej, mianowany wicedziekanem dekanatu nasielskiego.

Ks. mgr Zbigniew Maciejewski, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie nasielskim.

 

 

XIV. Dekanat Płocki Wschodni

 

Ks. kan. mgr Ryszard Paradowski, proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku, mianowany dziekanem dekanatu płockiego wschodniego.

Ks. kan. mgr Andrzej Smoleń, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Płocku, mianowany  wicedziekanem dekanatu płockiego wschodniego.

Ks. mgr Grzegorz Dobrzeniecki, proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie płockim wchodnim.

 

 

XV. Dekanat Płocki Zachodni

 

Ks. kan. mgr Stefan Cegłowski, proboszcz parafii pw. św. Zygmunta w Płocku, mianowany dziekanem dekanatu płockiego zachodniego.

Ks. prał. Wiesław Gutowski, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku, mianowany  wicedziekanem dekanatu płockiego zachodniego.

Ks. kan. mgr Zbigniew Kaniecki, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Białej, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie płockim zachodnim.

 

 

XVI. Dekanat Płoński Południowy

 

Ks. kan. dr Marek Zawadzki, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, mianowany dziekanem dekanatu płońskiego południowego.

Ks. mgr Tadeusz Milczarski, proboszcz parafii pw. św. Pankracego w Guminie i adminitrator par. pw. św. Michała Archanioła w Kucicach, mianowany wicedziekanem dekanatu płońskiego południowego.

Ks. kan. mgr Grzegorz Mierzejewski, proboszcz parafii pw. św. Achacjusza w Skołatowie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie płońskim południowym.

 

 

XVII. Dekanat Płoński Północny

 

Ks. kan. mgr Zbigniew Sajewski, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, mianowany dziekanem dekanatu płońskiego północnego.

Ks. kan. mgr Czesław Stolarczyk, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie, mianowany wicedziekanem dekanatu płońskiego północnego.

Ks. kan. mgr Henryk Tadeusz Dymek, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Smardzewie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie płońskim północnym.

 

 

XVIII. Dekanat Przasnyski

 

Ks. mgr Jacek Daszkowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Świętym Miejscu, mianowany dziekanem dekanatu przasnyskiego.

Ks. mgr Michał Gaszczyński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Czernicach Borowych, mianowany wicedziekanem dekanatu przasnyskiego.

O. mgr Wiesław Wiśniewski CP, proboszcz parafii pw. sw. Stanisława Kostki w Przasnyszu, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie przasnyskim.

 

 

XIX. Dekanat Pułtuski

 

Ks. prał. Wiesław Kosek, proboszcz parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku, mianowany dziekanem dekanatu pułtuskiego.

Ks. kan. dr Janusz Kochański, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Pułtusku, mianowany wicedziekanem dekanatu pułtuskiego.

Ks. kan. Janusz Zdunkiewicz, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Pułtusku, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie pułtuskim.

 

 

XX. Dekanat Raciąski

 

Ks. mgr Wiesław Kosiński, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Raciążu, mianowany dziekanem dekanatu raciąskiego.

Ks. kan. Marian Matusiak, proboszcz parafii pw. św. Kazimierza w Siemiątkowie, mianowany wicedziekanem dekanatu raciąskiego.

Ks. kan. dr Jan Piotrowski, proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Gralewie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie raciąskim.

 

 

XXI. Dekanat Rypiński

 

Ks. inf. mgr Marek Smogorzewski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, mianowany dziekanem dekanatu rypińskiego.

Ks. kan. mgr Marek Zacieski, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Rogowie, mianowany wicedziekanem dekanatu rypińskiego.

Ks. kan. dr Andrzej Krasiński, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie rypińskim.

 

 

XXII. Dekanat Serocki

 

Ks. kan. dr Dariusz Rojek, proboszcz parafii pw. św. Anny w Serocku, mianowany dziekanem dekanatu serockiego.  

Ks. mgr Andrzej Marchlewski, proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu, mianowany wicedziekanem dekanatu serockiego.

Ks. kan. Walerian Niewiadomski, emeryt, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie serockim.

 

 

XXIII. Dekanat Sierpecki

 

Ks. kan. dr Tomasz Kadziński, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu, mianowany dziekanem dekanatu sierpeckiego.

Ks. mgr Józef Łozecki, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Zawidzu Kościelnym, mianowany wicedziekanem dekanatu sierpeckiego.

Ks. kan. dr hab. Sławomir Zalewski, proboszcz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie sierpeckim.

 

 

XXIV. Dekanat Strzegowski

 

Ks. kan. mgr Józef Błaszczak, proboszcz parafii pw. św. Anny w Strzegowie, mianowany dziekanem dekanatu strzegowskiego.

Ks. mgr Robert Andrikowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Żurominku Kapitulnym, mianowany wicedziekanem dekanatu strzegowskiego.

Ks. mgr Jacek Gołębiowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie strzegowskim.

 

 

XXV. Dekanat Tłuchowski

 

Ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie, mianowany dziekanem dekanatu tłuchowskiego.

Ks. mgr Marek Kardasz, proboszcz parafii pw. św. Jakuba w Bożewie, mianowany wicedziekanem dekanatu tłuchowskiego.

O. Herman Kuchnik OFM. Bern., proboszcz parafii pw. Zwiastowania NMP w Skępem, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie tłuchowskim.

 

 

XXVI. Dekanat Wyszogrodzki

 

Ks. prał. Janusz Mackiewicz, proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Żukowie, mianowany dziekanem dekanatu wyszogrodzkiego.

Ks. kan. mgr Grzegorz Jendrzejewski, proboszcz parafii pw. św. Floriana w Orszymowie, mianowany  wicedziekanem dekanatu wyszogrodzkiego.

Ks. Grzegorz Przybyłek, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie wyszogrodzkim. 

 

 

XXVII. Dekanat Zakroczymski

 

Ks. kan. mgr Andrzej Redmer, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim, mianowany dziekanem dekanatu zakroczymskiego.

Ks. kan. Tomasz Cymerman, proboszcz parafii św. Anny w Pomiechowie, mianowany wicedziekanem dekanatu zakroczymskiego.

Ks. kan. mgr Janusz Nawrocki, proboszcz parafii pw. św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie zakroczymskim.

 

 

XXVIII. Dekanat Żuromiński 

 

Ks. kan. Kazimierz Kowalski, proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Żurominie, mianowany dziekanem dekanatu żuromińskiego.

Ks. kan. mgr Sławomir Rosiński, proboszcz parafii pw. św. Jana Nepomucena w Zieluniu, mianowany wicedziekanem dekanatu żuromińskiego.

Ks. kan. mgr Tomasz Ozimkowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Bieżuniu, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie żuromińskim.