\ Podziękowanie dla dotychczasowych Księży Wikariuszy

SŁOWO KS. PROBOSZCZA STEFANA CEGŁOWSKIEGO W ZWIĄZKU Z PRZEJŚCIEM KSIĘŻY WIKARIUSZY NA NOWE PLACÓWKI:

Ks. Dariusz Malczyk był wikariuszem w katedrze od 10 lutego 2016 r. do 23 sierpnia (czwartek); będzie to łącznie 925 dni, co stanowi 2 lata, 6 miesięcy i 13 dni. W tym czasie ks. Dariusz dał się poznać jako gorliwy kapłan, obdarzony pięknym głosem i umiłowaniem liturgii. Wprowadził w naszej parafii m.in. codzienne kazania, nabożeństwa fatimskie oraz ułożył litanię do św. Zygmunta zatwierdzoną przez władzę diecezjalną.
Z biegiem czasu ks. Dariusz, obok pracy w parafii gdzie m.in. prowadził ministrantów i przygotowywał młodzież do bierzmowania, podjął studia z prawa kanonicznego na UKSW w Warszawie, został mianowany: notariuszem Sądu Biskupiego Płockiego (od 1 września 2016 r.), redaktorem naczelnym "Miesięcznika Pasterskiego Płockiego" (od 1 stycznia 2017 r.) oraz ceremoniarzem biskupim od 1 września tego roku. Ufam, że po zmianie na stanowisku wikariusza ks. Dariusz zachowa kontakt z naszą parafią. Będzie uczestniczył w biskupich celebrach w katedrze. Dziękujemy mu za doczasową pracę, żegnamy go jako wikariusza, a jednocześnie witamy na uroczystych msza św. z udziałem naszych Księży Biskupów.

Ks. Michał Piekarski był mianowany na wikariusza 21 sierpnia 2013. Znacznie ponad połowę swego kapłańskiego życia – 1828 dni, co stanowi 5 lat, i 2 dni – gorliwie pracował jako wikariusz w katedrze. Uczył w Szkole Podstawowej 11. Szacunkowo pobłogosławił około 200 par małżeńskich, bezpośrednio przygotował do I Komunii św. 600 dzieci, wygłosił ponad pół tysiąca kazań niedzielnych i świątecznych. Gorliwy, oddany pracy, w wakacje zwykle uczestniczył w obozach dla młodzieży z Wojska Gedeona oraz w pielgrzymkach na Jasną Górę. Zawsze można było na niego liczyć. Był właściwie od początku mojego pobytu w katedrze. 2 maja 2015 byłem na jego przysiędze wojskowej – otrzymał wówczas patent oficerski. Decyzją Księdza Biskupa Piotra mianowany wikariuszem parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu, z siedzibą w Woli Kiełpińskiej. zaś, decyzją Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, z dniem 1 lipca 2018 r., mianowany kapelanem 65. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Pomiechówku. Ks. Michale dziękuję Ci za lata wspólnej pracy. Będzie nam Ciebie brakowało. Niech Ci Bóg błogosławi. Zapraszam, jeśli tylko będziesz miał wolną chwilę, abyś nas odwiedzał.
Księżom Michałowi i Dariuszowi na nowych placówkach - Szczęść Boże!