\ RAJD ROWEROWY- PIELGRZYMKA do Skępego

Wyjazd 8.09. 2018 r. godz. 7:00. Zbiórka uczestników przed Płocką Katedrą. W rajdzie może uczestniczyć również młodzież powyżej 13 roku życia, która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i posiada pisemną zgodę rodziców. Bliższych informacji udziela prezes klubu Leszek Brzeski (tel. 604 97 61 23). Szczegóły na plakacie w gablocie.