\ Rachunek sumienia dla dziecka pierwszokomunijnego

 Przypomnij sobie, co dobrego wydarzyło się w twoim życiu od ostatniej spowiedzi. Czy były jakieś spotkania, uroczystości, wyjazdy, które zapamiętałeś? Czy w tym czasie dzięki tobie komuś było lepiej, czy udało ci się komuś sprawić radość? Podziękuj za to Panu Bogu.

Podziękuj Panu Bogu za to, że jest twoim kochającym Ojcem. Zastanów się:

• Czy myślisz o Nim? Czy mówisz Mu, że Go kochasz? Czy ufasz Mu, że troszczy się o ciebie?
• Czy modlisz się codziennie? Czy w modlitwie pamiętasz o swoich bliskich?
• Czy na Mszy świętej starasz się skupić, słuchasz czytań i Ewangelii i nie przeszkadzasz innym?
• Jak często przystępujesz do spowiedzi? Czy nie zaniedbujesz tego sakramentu?
• Czy imię Boże wypowiadasz z szacunkiem?

Podziękuj dobremu Bogu za swoich rodziców i dziadków. Zastanów się:

• Czy z twojego zachowania mogą poznać, że ich kochasz?
• Czy słuchasz tego, co ci radzą?
• Czy jesteś dla nich życzliwy?
• Czy nie zasmucasz ich swoim zachowaniem - marudzeniem, uporem lub złością?
• Czy im chętnie pomagasz?

Podziękuj Panu Bogu za swoje rodzeństwo. Zastanów się:

• Czy jesteś dla rodzeństwa dobry?
• Czy pomagasz rodzeństwu?
• Czy chcesz mieć wszystko, co najlepsze dla siebie?
• Czy przepraszasz rodzeństwo i czy umiesz przebaczyć, jak się pokłócicie?

Podziękuj Bogu za przyjaciół, koleżanki i kolegów. Zastanów się:

• Czy dobrze o nich myślisz?
• Czy nie obgadujesz ich? Nie wyśmiewasz? Nie robisz im na złość?
• Czy cieszysz się z ich sukcesów, czy im nie zazdrościsz?
• Czy umiesz się z nimi dzielić tym, co masz?
• Czy stajesz w obronie słabszych?

Podziękuj Bogu za siebie, za wszystko, czym Bóg cię obdarzył - zdrowie, rozsądek, zdolności. Pomyśl:

• Czy dbasz o swoje zdrowie?
• Czy można na tobie polegać? Czy dotrzymujesz słowa?
• Czy jesteś prawdomówny?
• Czy nie przeklinasz?
• Czy dobrze wykorzystujesz czas, który Bóg ci daje - nie jesteś leniwy, nie marnujesz czasu przed telewizorem i komputerem?
• Czy oglądasz rzeczy (filmy) dobre dla ciebie?
• Czy wypełniasz swoje domowe i szkolne obowiązki?


ŻAL ZA GRZECHY

Przepraszam Cię, dobry Boże, że z powodu moich grzechów oddaliłem się od Ciebie. Żałuję bardzo za wszelkie zło, które uczyniłem - to, które pamiętam, i to, o którym już zapomniałem. Ty wiesz, że Cię kocham i chcę zawsze być blisko Ciebie. Panie Boże, bardzo chcę nie grzeszyć więcej i nie zasmucać Cię moim postępowaniem. Duchu Święty, daj mi moc wytrwania w dobrym. Pomóż mi dotrzymać mojego postanowienia. Amen.