Aktualności \ Zaproszenie na nabożeństwo różańcowe

Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe, dorosłych w dni powszednie po Mszy św., o godz. 9:00, w niedziele po Mszy św., o godz. 8:00. Dzieci zapraszamy w poniedziałki, środy i piątki na godz. 17.00.

Różaniec "to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. [...] Oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa.

Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim". św. Jan Paweł II