Aktualności \ Zachęta Biskupa Płockiego

Zachęta Biskupa Płockiego przed XXX Pielgrzymką Diecezji Płockiej na Jasną Górę


Umiłowani Diecezjanie!

Jak wspominałem już w moim przedwakacyjnym liście pasterskim, 6 sierpnia 2011 roku ze Wzgórza Tumskiego wyruszy rocznicowa, XXX Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę. Czy w tym roku my wszyscy, a zwłaszcza jasnogórscy pielgrzymi z Diecezji Płockiej, nie jesteśmy szczególnie zaproszeni na pątniczy szlak? Tak niedawno Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił błogosławionym jednego z największych pielgrzymów w historii Kościoła – papieża Jana Pawła II. To on 20 lat temu nawiedził także stolicę naszej Diecezji oraz głosił niestrudzenie przez cały swój pontyfikat orędzie o Jezusie Miłosiernym, którego 80-tą rocznicę objawień św. siostrze Faustynie w Płocku obchodzimy w tym roku. W bł. Janie Pawle II, niestrudzonym pielgrzymie i apostole, wszyscy otrzymaliśmy orędownika i wzór do naśladowania. Jedną z form odwołania się do tego wzoru jest podjęcie trudu pątnika.

Wiem, że nęka Was wiele niepokojów i problemów, których nie szczędzą nam nasze czasy, ale mimo to w Waszych sercach jest pragnienie życia w przyjaźni z Bogiem i miłość do Kościoła. Każdy niemal dzień przynosi nowe intencje, które trzeba powierzać Bogu. Wśród nich jest również troska o przyszłość naszej Ojczyzny oraz pomyślny rozwój dzieła nowej ewangelizacji w Diecezji Płockiej. Pielgrzymka jest wyjątkową okazją, by te wszystkie intencje, pragnienia i sprawy przedstawiać Bogu i zamykać je w Jego Miłosiernym Sercu. Podczas tegorocznej pielgrzymki będziemy też pogłębiać tajemnicę naszej jedności z Bogiem poprzez naukę modlitwy oraz głębsze rozumienie roli sakramentów świętych w życiu duchowym.

Zapraszam zatem serdecznie raz jeszcze na pielgrzymkę Was wszystkich: kapłanów, siostry zakonne, ludzi młodych, małżonków, osoby samotne i tych, którzy od lat ukochali tę formę kontaktu z Bogiem. Zapraszam szczególnie tych, którzy szukają sensu w życiowych doświadczeniach i przeciwnościach oraz możliwości pogłębienia swojej wiary lub po prostu pragną lepiej poznać Jezusa, Maryję i żywy Kościół.

W naszych parafiach trwają jeszcze zapisy na pielgrzymkę pieszą i duchową. Posłuchajcie głosu swojego serca i podejmijcie pątniczy trud. Do zobaczenia zatem na pielgrzymkowym szlaku! Z miłością wszystkich Was pozdrawiam i błogosławię!

Wasz biskup Piotr