Aktualności \ Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.

Dla Rodziców. Bardzo proszę, aby w listopadzie odwiedzić cmentarz, poszukać symboli religijnych na grobach i klepsydrach, wyjaśnić dzieciom jak ważna jest modlitwa za zmarłych (także tych nieznanych), być może warto zapalić światełko na samotnym i opuszczonym grobie.

Pierwszy temat dotyczy grobów naszych bliskich. Proszę, aby w listopadzie, w czasie wizyty na cmentarzu lub w katedrze, odszukać symbole i napisy, które pojawiają się na grobach. Zapewne na nagrobkach zobaczymy przede wszystkim krzyż, który oznacza opiekuńczą mękę Chrystusa, wskazuje na ból, cierpienie i smutek, ale jest dla chrześcijan jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią Ten znak zachęca nas do modlitwy…

Wyjaśnijmy skrót śp. (świętej pamięci), który jest stosowany w kulturze chrześcijańskiej i oznacza szacunek i pamięć o zmarłym. Często na grobach spotkamy napis: Jezu, ufam Tobie! Warto wiedzieć, że słowa te mają swój początek w Płocku, w objawieniach Jezusa siostrze Faustynie (22.02.1931), które działy się w miejscu, na którym stoi obecnie wieża budującego się sanktuarium przy Starym Rynku. Porozmawiajcie z dziećmi o tym komu można zaufać i co to znaczy. Gwiazdka i krzyżyk, tak zapisywano na nagrobku wyznanie wiary. Gwiazdka oznacza datę narodzin i jest przypomnieniem gwiazdy, zaś krzyż przypomina o śmierci Chrystusa. Najbardziej popularna modlitwa za zmarłych to słowa Wieczny odpoczynek…

Drugi temat dotyczy zbliżającego się Adwentu. Być może uda się znaleźć na cmentarzu napis na tablicy nagrobnej AVE MARIA (Zdrowaś Maryjo), oznacza on, że Zmarły/a prosi o odmówienie modlitwy Zdrowaś Maryjo. To pozdrowienie anielskie jest podstawową modlitwą adwentu (radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa). Z adwentem związana jest postać Anioła Gabriela, Maryi i Józefa. Proszę przeczytajcie fragment ewangelii Łk 1,26-38 (pytanie 3).

Czas 4 niedziel Adwentu symbolizuje wieniec ze świecami. Zapytajcie dzieci:
1. Co to jest zaufanie? Komu można ufać? (Rodzicom, nauczycielom Bogu. Co znaczy, że ktoś jest godny zaufania)
2. Jakie modlitwy możemy odmówić za zmarłych? Znak krzyża, Zdrowaś Maryjo, Ojcze nasza, Wieczny odpoczynek..
3. Zapytajcie o: miejsce zwiastowania? (Nazaret); z jakiego rodu był Józef? (z rodu Dawida); jak miał na imię anioł? (Gabriel); jak miała na imię krewna Maryi? (Elżbieta /jest to matka Jana Chrzciciela, zaś spotkanie to nazwane jest nawiedzeniem, czyli odwiedzinami, spotkaniem Maryi i Elżbiety/). Pomódlcie się modlitwą Anioł Pański (tłusty druk: Rodzic; odpowiedź: dziecko).

Obok znajdują się kolorowanki:

Anioł Pański
zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo... Święta Maryjo….
Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo... Święta Maryjo….
Słowo ciałem się stało. I zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo... Święta Maryjo….
Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za Zwiastowaniem Anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dla chętnych Modlitwy za zmarłych:
https://liturgia.wiara.pl/doc/420324.Modlitwy-za-zmarlych

Jezu, ufam Tobie!
AVE MARYJA

Do pobrania.