Aktualności \ Inauguracja roku akademickiego

Biskup Piotr Libera przewodniczył 2 października w katedrze płockiej Mszy św., inaugurującej nowy rok akademicki 2011/2012 w diecezji. Uczestniczyli w niej rektorzy wyższych uczelni z terenu diecezji, pracownicy naukowi oraz studenci.

Podczas Mszy św. homilię wygłosił ks. kan. dr Bogusław Daniel Kwiatkowski, dyrektor płockiego Punktu Konsultacyjnego UKSW w Warszawie i Soborowego Studium Teologiczno-Pastoralnego Diecezji Płockiej. Podkreślał, że dopiero z perspektywy czasu można zobaczyć, iż warto się kształcić: „Studiowanie to nie tylko przyswajanie informacji i gromadzenie danych. To przede wszystkim poszukiwanie mądrości i prawdy. Nas wszystkich obecnych na tej Mszy św. jednoczy wspólne poszukiwanie prawdy i wiara, że ostatecznym źródłem mądrości jest mądrość Boża” - mówił w katedrze.

Nawiązując do ewangelicznej przypowieści o dzierżawcach winnicy i jej właścicielu pytał, czy ludzie nauki nie są w pewnym sensie „dzierżawcami winnicy Pańskiej”, którym są powierzone określone zadania. Zastanawiał się, czy nie traktują nauki jak „własności, z którą można zrobić to, co się chce”. Prosił, aby „nie poświęcać prawdy, dobra i piękna na rzecz doraźnej korzyści”, sprawować rzetelnie powierzone posłannictwo. Przestrzegał również, że nauka, jeżeli nie ma pozytywnego przełożenia na życie, postępowanie i duchowe ubogacanie się człowieka „staje się sztuką dla sztuki, a nawet może stać się szkodliwa”.

„Klęską człowieka nauki jest przekonanie o swojej nieomylności, wspaniałości i mądrości. Podejmijmy nasze zadania z przekonaniem, że chcemy je wypełnić najlepiej, jak potrafimy: wykładowcy, aby jak najrzetelniej przekazać wiedzę studentom; studenci, aby jak najlepiej przyswoić wiedzę, aby móc ją później spożytkować dla wspólnego dobra. Prośmy Pana o błogosławieństwo dla wszystkich naszych dobrych dzieł, jakie podejmiemy” - zachęcał ks. Kwiatkowski uczestników inauguracji akademickiej.

W Mszy św. inaugurującej nowy rok akademicki 2011/2012 w diecezji płockiej uczestniczyli przedstawiciele uczelni wyższych Płocka, Ciechanowa, Pułtuska i Płońska, wraz z pocztami sztandarowymi. Obecni byli także duszpasterze akademiccy oraz przedstawiciele samorządu miasta Płocka. (Elżbieta Grzybowska)