Aktualności \ Modlitwa w kryptach płockiej katedry

 

 

 Fot. Piotr Augustyniak / Agencja

 

Bp Piotr Libera przewodniczył 2 listopada w katedrze płockiej na Wzgórzu Tumskim Mszy św. za zmarłych biskupów i władców polskich, którzy pochowani są w katedrze płockiej. Po Mszy św. zszedł do krypty, w której znajdują się doczesne szczątki biskupów płockich, aby modlić się za ich dusze w miejscu pochówku.

W homilii bp Libera przypomniał, że 2 listopada w Dzień Zaduszny Kościół modli się za dusze tych, którzy cierpią w czyśćcu: „Nie jesteśmy w stanie ocenić, kto w oczach Boga jest sprawiedliwy, kto idzie prosto do nieba, a kto trafia do czyśćca i jak długo tam pozostaje. Wiemy, że każda modlitwa ma swoją wagę i nigdy nie jest bezużyteczna. Bóg przyjmie naszą troskę i poświęcenie, przemieniając je w łaskę wylaną na Kościół, na niewierzących, a może i na nas samych. Jemu zależy na tym, byśmy całym sercem wstawiali się za Jego Kościół, zarówno ten pielgrzymujący na ziemi, jak i ten oczyszczający się”, mówił w katedrze.

Podkreślał, że tego dnia „Bóg zaprasza do odrzucenia smutku i do udziału w Jego radości’, a ci, którzy odeszli z tego świata w przyjaźni z Nim – „są w ręku miłującego Ojca”, trwają w pokoju, otrzymali odpowiedź na wszystkie nurtujące ich pytania i mogą żyć z Bogiem na wieki”. Dlatego w wieczór w Dzień Zaduszny powinnyśmy wspominać tych, których już nie ma pośród nas, dziękować za dobro, jakie po nich pozostało i za to wszystko, co „uczynili dla budowania Bożego królestwa”.

„W ten listopadowy wieczór módlmy się, aby wszyscy nasi bliscy zmarli doświadczyli pełni radości płynącej z przebywania w obecności Boga. A my - nie czekajmy na czyściec. Bóg wzywa nas do dojrzałego życia chrześcijańskiego tu i teraz - do przyjęcia wszystkich darów, które dla nas przeznaczył. On chce nas uzdalniać do budowania Jego królestwa i głoszenia Ewangelii. Z pomocą Jego łaski możemy zmienić nasze życie”, przekonywał hierarcha.

 Po Mszy św. bp Libera wraz z obecnymi księżmi zszedł do katedralnej krypty, w której znajdują się grobowce jego poprzedników. Tam wspólnie modlono się za ich dusze i zapalono znicze.

W płockiej bazylice katedralnej na Wzgórzu Tumskim w podziemnej krypcie znajdują się groby biskupów płockich m.in. Piotra Dudźca i Tadeusza Pawła Zakrzewskiego. W samej katedrze są także groby dwóch władców polskich: księcia Władysława Hermana i jego syna króla Bolesława Krzywoustego.