Aktualności \ Minęło pół roku od święceń kapłańskich Księdza Piotra

W środę, 25 czerwca minęło pół roku od święceń kapłańskich naszego wikariusza ks. Piotra Błońskiego.

Po Mszy św. o godz. 9:00 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem modliliśmy się w intencji Ks. Piotra prosząc o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia.

Następnie delegacja parafian na czele z Ks. Proboszczem Stefanem Cegłowskim i Ks. Michałem Piekarskim udała się do mieszkania Ks. Piotra, aby złożyć życzenia.

Wieczorem Ks. Piotr koncelebrował Mszę św. o godz. 18:00, której przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Proboszcz.

W swoim kazaniu ks. Cegłowski podziękował naszemu wikariuszowi za dotychczasową pracę w Katedrze. Jako prezent od duszpasterzy zostały wręczone kwiaty oraz wizerunek św. Piotra z katedralnej polichromii. Ks. Piotr w swoim krótkim słowie podziękował wszystkim za modlitwę w jego intencji i po raz kolejny podzielił się wielką radością z okoliczności bycia kapłanem diecezji płockiej. Jako dowód pamięci parafianie katedralni wychodząc z kościoła otrzymali okolicznościowe obrazki.

Mszę św. koncelebrowali duszpasterze Parafii Katedralnej oraz księża z Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku: prefekt ks. Tomasz Brzeziński, dyrektor ekonomiczny ks. Zbigniew Morawski i ojciec duchowny ks. Jarosław Kwiatkowski. Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotowali klerycy kursu III naszego Seminarium.

Pamiętajmy o Ks. Piotrze w naszych modlitwach!Foto relacja