Aktualności \ Pół roku z Księdzem Piotrem w Katedrze

Ks. Piotr Błoński nominację na wikariusza parafii św. Zygmunta przy Bazylice Katedralnej uzyskał w dniu święceń kapłańskich - 25 grudnia 2013 roku. Po raz pierwszy przy katedralnym ołtarzu stanął w uroczystość Chrztu Pańskiego - 12 stycznia 2014 roku.

Od tej pory Ksiądz Piotr starał się być z nami codziennie, na tyle, na ile pozwalało mu zdrowie. Najczęściej przewodniczył porannej Mszy św. o godz. 9:00. Był z nami podczas Triduum Paschalnego, czuwania przed kanonizacją św. Jana XXIII i św. Jana Pawła II. Koncelebrował też centralną Mszę św. uroczystości Bożego Ciała, choć nie miał już siły pójść w procesji.

Był z nami też podczas wydarzeń mniej formalnych - jak choćby ministranckiego ogniska w długi majowy weekend.

Ostatnią Mszą św. Księdza Piotra w Katedrze była Msza św. odprawiona dokładnie w pół roku od święceń kapłańskich - 25 czerwca. Niemal ostatkiem sił ks. Piotr powiedział do parafian kilka słów, raz jeszcze wyrażając radość z faktu bycia kapłanem.

W swoje imieniny, dzień przed śmiercią, zdążył jeszcze przez ręce ks. proboszcza Stefana Cegłowskiego podziękować za okazywaną mu życzliwość i pamięć modlitewną.

Za wszelkie dobro - niech Bóg będzie uwielbiony!

/opr. J. Szczepański/

 

 

  

 Foto relacja