Katedra \ Przywileje bazyliki mniejszej

1 lipca 1910 r. Ojciec Święty Pius X nadał płockiemu kościołowi katedralnemu tytuł BAZYLIKI MNIEJSZEJ. Jest to godność jaką otrzymują kościoły wyróżniające się wartością zabytkową, liturgiczną, pielgrzymkową i duszpasterską. Warto dodać, że nasza świątynia była trzecią katedrą w Polsce (po krakowskiej i włocławskiej), która otrzymała ten szacowny tytuł.

Oprócz kwestii honorowych, objawiających się m.in. umieszczeniem kluczy papieskich nad wejściem do świątyni, przywilejem bazylik mniejszych jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego w czasie ich nawiedzenia w wyznaczone dni roku. W Bazylice Katedralnej w Płocku są to:

- Święto Apostołów Piotra i Pawła - 29 czerwca

- Rocznica Nadania Tytułu Bazyliki - 1 lipca

- Święto Porcjunkuli - 2 sierpnia

- Święto Tytułu (Wniebowzięcie NMP) - 15 sierpnia

- Rocznica Poświęcenia Katedry - 8 listopada

- ponadto raz w roku w dowolnie wybranym przez wiernego dniu