Katedra \ Matka Boża Mazowiecka

W naszej Katedrze jest kilka wizerunków Maryi. W prezbiterium umieszczono przedstawiające Ją są witraże. W prawej nawie znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. W Kaplicy Najświętszego Sakramentu spogląda na nas figurka Matki Boskiej Fatimskiej. Sam kościół jest pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Jest jednak w Katedrze wizerunek szczególny, czczony od wielu pokoleń. Nieopodal prezbiterium, po lewej stronie, na jednym z najstarszych ołtarzy katedralnych znajduje się wizerunek Matki Bożej Mazowieckiej z Dzieciątkiem. Maryja w lewym ręku trzyma Pana Jezusa, zaś w prawym berło. Na głowie znajduje się korona. Zgodnie z przekazem z Apokalipsy św. Jana, u podnóża Maryi znajduje się księżyc. Figurka jest wykonana z białego marmuru. Do wykonania całego ołtarza wykorzystano natomiast marmur koloru czarnego, brunatnego i białego. Nad wizerunkiem jest umieszczony łaciński napis: „Monstra te esse Matrem” (tł. Okaż, że jesteś Matką). Ołtarz z figurką został wykonany w 1634 roku. Przez długi czas ołtarz ten był zwany "ołtarzem kapłańskim", gdyż kapłani mieli szczególny obowiązek czci Najświętszej Maryi Panny. W roku 2007 przeszedł gruntowną renowację. Wstawiennictwa i opieki Pani Mazowieckiej od pierwszych chwil przewodzenia Kościołowi Płockiemu często wzywał Biskup Piotr. O kulcie Matki Bożej Mazowieckiej świadczą zawieszone na ołtarzu wota.

14 października 2012 roku biskup płocki Piotr Libera zawierzył Matce Bożej Mazowieckiej prace trwającego 43. Synodu Diecezji Płockiej. Poniżej pełna treść zawierzenia:

Pani Mazowiecka,

jako Pasterz powierzonej mi części ludu Bożego, która zwie się Diecezją Płocką, w dniu inauguracji 43. Synodu Diecezji Płockiej, całym sercem pozdrawiam Cię tutaj, przed Twoim cudownym wizerunkiem katedralnym, i oddaję pod Twoją obronę wiarę, nadzieję i miłość naszego Kościoła diecezjalnego na progu tego trzeciego tysiąclecia!
Tobie, pełen synowskich uczuć, polecam Rok Wiary w naszym Kościele, wszystkie dzieła Nowej Ewangelizacji, rozpoczynający się Synod! Niech będzie błogosławionym czasem wspólnego zatroskania o miejsce Twojego Syna w naszych sercach, w naszych rodzinach, parafiach i gminach, w urzędach, szkołach i na uczelniach, w gospodarstwach i warsztatach!
Niech odsłoni i ukaże piękno Kościoła, naszego wspólnego, nazaretańskiego domu!
Niech wzmocni opartą na prawdzie w miłości jego jedność i uczy nas odrzucić wszystko, co pochodzi od złego ducha  - niegodziwość, niezgodę, nieczystość, zachłanność i małostkowość.
Niech pomaga mieszkańcom północnego Mazowsza i Ziemi Dobrzyńskiej w głębszym rozumieniu i przeżywaniu chrześcijaństwa dzisiaj; w pokonywaniu mocą wiary tego wszystkiego, co niesie ze sobą tak często zagubiona i pogubiona współczesność: odrzucania wartości duchowych i spłycania kultury, bezduszności, obojętności na ludzką biedę, osamotnienia, niezdrowej konkurencji, której ofiarami stają się często ludzie słabsi, mniej zdolni, chorzy i w podeszłym wieku.
Wraz ze mną pozdrawiają Cię, Maryjo, Kapłani i Wierni Świeccy, którzy dzieło Synodu będą współtworzyć. Chcemy w tej godzinie, wobec Ciebie, Matko, uświadomić sobie, że stanowi on jeden z najbardziej doniosłych, najbardziej odpowiedzialnych aktów żywego Kościoła oraz zjednoczonego ze swoim biskupem prezbiterium i całego ludu Bożego. I chcemy odważnie wyruszyć wszyscy w drogę wspólnego wędrowania, w nasze diecezjalne syn-hodos z Tobą, Królowo Różańca Świętego, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji. Tobie jeszcze raz zawierzamy wszystkie intencje naszego życia osobistego,  rodzinnego i parafialnego, intencje Ojca Świętego i misji świętych, chorych i prześladowanych za wiarę, powołanych i wahających się w powołaniu, niewierzących i wątpiących, kochających pięknie i pogubionych w swoim poszukiwaniu miłości.

13 października 2017 r. figura Matki Bożej została przyozdobiona nowym, pozłacanym berłem. Zostało ono ufundowane w 100. rocznicę Objawień w Fatimie.


Pod ołtarzem Matki Bożej Mazowieckiej jest ustawiony specjalny klęcznik ze skrzynką, do której wierni mogą wrzucać zapisane na kartkach podziękowania i prośby do Pani Mazowieckiej. Są one odczytywane w trakcie Nowenny do Matki Bożej Mazowieckiej w każdą środę po Mszy św. o godz. 9:00.Foto relacja