Parafia \ Kancelaria parafialna

KANCELARIA

parafii pw. św. Zygmunta 

przy Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP

ul. Mostowa 2, 09-402 Płock

 tel. 24 262 34 35

e-mail: katedra@diecezjaplocka.pl

 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

9:30 – 11:00

16:00 – 17:30

W SOBOTY

10:00 - 12:00

 

(W czasie wakacji) OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

10:00 – 11:00

16:00 – 17:30

W SOBOTY

10:00 - 12:00

 

KANCELISTKA:

s. Hiacynta Antczak, siostra pasjonistka 

Kancelaria mieści się w budynku plebanii parafii św. Zygmunta.