Remont \ Wyniki zapytania ofertowego

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Renowacja wieży północnej (XVI-XX w.) Bazyliki Katedralnej w Płocku” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęły 4 oferty. Największą liczbę punktów otrzymała oferta firmy PRO ANTIC - Konserwacja Zabytków IG Partner.

Wszystkim oferentom bardzo serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu!

 

Ks. kan. Stefan Cegłowski

proboszcz