Remont \ Remont wieży północnej

17 marca 2015 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Parafii Katedralnej 400.000 złotych na remont wieży północnej. Stanowiło to 2/3 wnioskowanej kwoty dotacji. Brakująca kwota została pokryta z funduszy Urzędu Miasta Płocka i Parafii Katedralnej.

25 kwietnia 2015 r. w wyniku zapytania ofertowego jako wykonawca remontu zostało wybrane przedsiębiorstwo PRO ANTIC - Konserwacja Zabytków IG Partner z Torunia.

8 lipca 2015 r. ks. kan. Stefan Cegłowski - proboszcz Parafii Katedralnej podpisał w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę dotyczącą remontu. Pierwsze prace ruszyły 10 lipca. Z początkiem sierpnia na wieży stanęły rusztowania.

Właściwe prace remontowe trwały od sierpnia do końca listopada.

Warto dodać, że 16 września z kuli pod krzyżem na remontowanej wieży znaleziono tubę z dokumentami z poprzedniego remontu. Aby zobaczyć szczegóły kliknij tutaj.

 Foto relacja