Parafia \ Bierzmowanie

1. Kandydat do przyjęcia sakramentu bierzmowania powinien dokonać zgłoszenia do 31 października. W momencie zgłoszenia jest zobowiązany dostarczyć akt chrztu (jeśli nie był chrzczony w parafii św. Zygmunta), zgodę na przyjęcie sakramentu bierzmowania od proboszcza swojej parafii (jeśli kandydat nie mieszka na terenie parafii św. Zygmunta).

2. Spotkania będą odbywać się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy świętej o godzinie 11:30

3. Kandydat jest zobowiązany do:
* Uczestnictwa w co najmniej 4 nabożeństwach różańcowych
* co najmniej 3 nabożeństwach drogi krzyżowej
* coniedzielnych Mszach świętych
* spowiedzi w pierwsze piątki miesiąca
* udziału w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych

4. Ksiądz opiekun będzie regularnie sprawdzał obecność na spotkaniach i nabożeństwach. Nieobecność na 3 spotkaniach formacyjnych z rzędu będzie skutkowała zakończeniem przygotowań i nieotrzymaniem sakramentu.

5. Kandydat powinien mieć co najmniej ocenę dostateczną z religii na zakończenie I semestru i dobrą opinię katechety. Złe zachowanie na lekcji religii i na spotkaniach formacyjnych eliminuje kandydata z przygotowań do bierzmowania.

6. Przygotowania kończą się egzaminem. Na egzaminie wymagana jest znajomość odpowiedzi na pytania katechizmowe i pacierza. Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania jest ks. Marcin Lipiński, e-mail: marcin.diecezjaplocka@gmail.com

 

Tutaj możesz pobrać kartę zgłoszeniową do bierzmowania.