Aktualności \ ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA PIOTRA LIBERY

Drodzy Diecezjanie!

             Dwadzieścia lat temu, w czasie Mszy św. sprawowanej w stolicy naszej diecezji, w Płocku, sługa Boży Jan Paweł II przypomniał nam: „Aby miłość, która jest darem samego Boga, mogła stać się udziałem serca ludzkiego, trzeba, aby został przezwyciężony grzech. Tylko miłość ma tę moc, jest to bowiem  miłość odkupieńcza, którą pulsuje Serce Syna Bożego.”

              Święta paschalne pozwalają nam na nowo odkryć i doświadczyć owej odkupieńczej miłości Boga, która odmienia ludzki los.

                Na te niezwykłe dni życzę Wam,  Kochani, abyście przechodząc wraz z Jezusem drogę Jego Paschy, mieli udział w radości i pokoju, które niesie „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana”.

                 Nie lękajcie się, szczególnie w te święta, których oktawa będzie uwieńczona beatyfikacją Papieża Polaka, otworzyć drzwi Waszych serc i domów dla Chrystusa i Jego odnawiającej łaski.

                    Niech opromieni Was Ten, który w bogactwie swego miłosierdzia jest naszą nadzieją i ratunkiem !

                                                                                                               Z pasterskim błogosławieństwem

Wasz biskup PiotrFoto relacja