Remont \ Remont wieży południowej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało w lutym 2016 r. 600.000 zł. na remont południowej wieży Bazyliki Katedralnej. Umożliwiło to generalny remont budowli.

Stanowi to 68,3% wnioskowanej kwoty. Pełna lista wniosków, które uzyskały dofinansowanie znajduje się tutaj.

Przypominamy, że w 2015 roku, m.in. ze środków Ministerstwa, udało się wyremontować wieżę północną.

Prace remontowe wieży południowej rozpoczęły się w czerwcu 2016 r. i trwały do października 2016 r. Oprócz środków ministerialnych były one finansowane przez Urząd Miasta Płocka i Parafię Katedralną.Foto relacja