Aktualności \ CHÓR PUERI CANTORES NA KONGRESIE W RZYMIE

CHÓR PUERI CANTORES NA KONGRESIE W RZYMIE

             Płocki Katedralny Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses, działający przy parafii katedralnej, wrócił z 36. Światowego Kongresu Federacji Pueri Cantores w Rzymie. W programie wyjazdu znalazła się audiencja u papieża Benedykta XVI oraz wspólny śpiew na Mszy św. w bazylice św. Piotra w gronie 93 chórów z całego świata.

               Chór z Płocka był jednym z czterech chórów Pueri Cantores z Polski, które wzięły udział w kongresie: „Na kongresie w Rzymie młodzi płocczanie mieli okazję spotkać się z około 5 tysiącami chórzystów z całego świata. Spotkanie to miało charakter integracyjny. Dla dzieci i młodzieży było bardzo ciekawym doświadczeniem, ponieważ na świecie jest nas bardzo dużo”, mówi Anna Bramska, założycielka i dyrygent chóru.

                Anna Bramska dodaje, że jednym z najważniejszych wydarzeń był śpiew podczas Eucharystii w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, kiedy to razem z 92 innymi chórami z całego świata chór z Płocka zapewnił oprawę muzyczną watykańskiej liturgii. Wysłuchał również przesłania, jakie skierował do nich Benedykt XVI.

                  Młodzi śpiewacy z Płocka mieli także okazję zaśpiewać w czterech największych bazylikach i kilku kościołach rzymskich. Podczas kilkudniowego pobytu w Rzymie mogli także zwiedzić najważniejsze zabytki Wiecznego Miasta i Muzeum Watykańskie, a nowy rok powitali razem z mieszkańcami Rzymu przy Koloseum.

                   Wyjazd na światowy kongres był możliwy dzięki finansowemu wsparciu, jakiego udzielili chórowi: Urząd Miasta Płocka, Fundusz Grantowy dla Płocka, rodzice chórzystów oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Katedralnego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses.

                  Płocki Katedralny Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses powstał w 1988 r. przy parafii katedralnej pw. św. Zygmunta. Założyli go małżonkowie Anna i Wiktor Bramscy, którzy pochodzą z Łotwy. Anna Bramska jest dyrygentem, natomiast organista Wiktor Bramski jest kierownikiem artystycznym chóru. Na swoim koncie chór ma wiele nagród, m.in. Złoty Kamerton (2002), nagrodę Ministra Kultury (2002), złoty medal Międzynarodowego Festiwalu „Festa Musicale” w czeskim Ołomuńcu (2004). Koncertował m.in. w Anglii, Francji, Belgii, na Litwie i w Hiszpanii. W 2000 r. w dowód uznania za pracę na rzecz miasta Anna i Wiktor Bramscy zdobyli tytuł „Płocczan Roku”. W międzynarodowych kongresach Federacji Pueri Cantores chór z Płocka brał udział już dwukrotnie: w Kolonii i Lyonie. (eg)