Aktualności \ EKUMENICZNA EUCHARYSTIA W PŁOCKIEJ KATEDRZE

EKUMENICZNA EUCHARYSTIA W PŁOCKIEJ KATEDRZE

 

„Umocnieni do działania przez modlitwę” – pod takim hasłem w bazylice katedralnej w Płocku, w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, odprawiona została Eucharystia w niedzielę 23 stycznia br. Przewodniczył jej ks. kan. dr Mirosław Kosek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, natomiast homilię wygłosił ks. protojerej Eliasz Tarasiewicz, proboszcz prawosławnej parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Płocku.

 

Na wstępie Eucharystii, w której uczestniczyli przedstawiciele bratnich Kościołów chrześcijańskich, ks. Mirosław Kosek przypomniał, że obecni w katedrze gromadzą się w święty dzień Zmartwychwstania Pańskiego we wspólnocie, „na łamaniu chleba i modlitwie”. Prosił także, aby starać się „budować jedność w rodzinach, środowiskach pracy i wspólnotach wiary”.

 

Ks. protojerej Eliasz Tarasiewicz w swej homilii podkreślał, że Jezus Chrystus pokazał nam, jak zwracać się do Boga, ucząc nas modlitwy „Ojcze nasz”, czyli Modlitwy Pańskiej. Jest ona przykładem „najdoskonalszej modlitwy”, w której „poddajemy się woli Boga i prosimy Go o zbawienie”. Jest to także wołanie do Boga „o pomoc w zrealizowaniu życia w pełni chrześcijańskiego”. Nasza modlitwa powinna być „pokorna, ufna, wypływająca z głębi serca i duszy”, powinna także zawierać prośbę o przebaczenie.

 

Zwrócił także uwagę, że w Modlitwie Pańskiej jest zawarta prośba o chleb,  a płockie Kościoły chrześcijańskie w czasie tygodnia ekumenicznego spotykają się na agapach i przekonują się, że „wspólny stół jednoczy”. Jednakże ważniejsze jest „wołanie o chleb niebiański, którym w Eucharystii jest Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna  Bożego”. 

 

„Na każdej Mszy św. modlimy się o pokój na świecie i pojednanie Kościołów. Nasze Kościoły rozmawiają ze sobą, doszły już do porozumienia co do ważności chrztu św. W dalszym ciągu toczy się dialog, aby różnice dogmatyczne były jak najmniejsze, bo przecież modlimy się do jednego Boga. Naszym wzorem jest Kościół jerozolimski, który przez wieki był jeden, niepodzielony”, przypomniał ks. Tarasiewicz.

 

„Niestety, losy Kościoła potoczyły się inaczej, niż chciał Chrystus: człowiek podzielił Kościół i ludzi. To, co wydarzyło się tysiąc lat temu, było błędem ludzkim. Droga do pojednania jest trudna, ale chcemy nią iść – przekonywał ks. protojerej. – Prosimy Boga, aby wzmocnił naszą wolę do jedności w Chrystusie, a wspólna dla nas Modlitwa Pańska niech uczy nas życia we wzajemnym zaufaniu i zgodzie”, akcentował proboszcz płockiej parafii prawosławnej”.