Aktualności \ INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEG

 DIECEZJALNA LITURGICZNA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO W DIECEZJI PŁOCKIEJ

                Rektorzy wyższych uczelni, przedstawiciele kadry naukowej i studenci  uczelni wyższych, które znajdują się na terenie diecezji płockiej, wzięło udział w niedzielę 3 października w ogólnodiecezjalnej inauguracji roku akademickiego 2010/2011. Uroczystej Eucharystii w bazylice katedralnej w Płocku przewodniczył biskup Piotr Libera. Homilię wygłosił ks. dr hab. Leszek Misiarczyk, wykładowca w WSD w Płocku.

                 Ks. dr hab. Leszek Misiarczyk w swej homilii odwołał się do niedawnej beatyfikacji kard. J.H. Newmana. Uznał, że pokazuje ona ciągle aktualną kwestię poszukiwania syntezy wiedzy i wiary: „Dla mnie jako księdza, taka synteza jest wyzwaniem. Musimy szukać w sobie syntezy między wnioskami nauki, a wymogami wiary. Ludzie nauki zobowiązani są do podwójnej wierności: prawdzie nauki i prawdom wiary. Muszą poszukiwać syntezy we własnym umyśle i sercu, aby odkryć tę jedyną prawdę, jaką jest Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel człowieka”, mówił ks. Misiarczyk.  Stwierdził również, że z drugiej strony coraz trudniej jest wierzyć, także dlatego, że „Kościół cierpi z powodu nieudolności swoich pasterzy”. Aktualna sytuacja wydaje się podobna do sytuacji z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy to chrześcijanie „żyli we wrogim otoczeniu świata grecko-rzymskiego”. Jednak „myśliciele chrześcijańscy nie dali się zepchnąć do defensywy”, bronili wiary, „używali narzędzi nauki do opisywania wiary chrześcijańskiej”.

                „Myśliciele chrześcijańscy pierwszych wieków uczą nas wierności prawdom rozumu i prawdom wiary. Wierzący naukowiec nie może być kiepskim naukowcem. Z drugiej zaś strony trzeba zostawić miejsce na sekret, na tajemnicę. Św. Augustyn mówił: `Uwierz, abyś zrozumiał. Zrozum, abyś uwierzył`. Trzeba być wiernym wierze żywej, takiej, która będzie w stanie zmotywować do coraz lepszego przygotowywania się do wykładów czy lepszego traktowania studentów, co w konsekwencji doprowadzi nas do wiecznego zbawienia”, przekonywał przedstawicieli uczelni wyższych.  

                W Mszy św. inauguracyjnej w katedrze płockiej uczestniczyli przedstawiciele uczelni wyższych z Płocka, Ciechanowa i Pułtuska, wraz z pocztami sztandarowymi. Obecni byli także duszpasterze akademiccy oraz reprezentanci władz samorządowych miasta Płocka.Foto relacja