Aktualności \ Uroczystości Zygmuntowskie

        Doroczne uroczystości ku czci patrona Płocka - św. Zygmunta, króla i męczennika - odbyły się 8 maja. Mszy św. w bazylice katedralnej przewodniczył biskup pomocniczy Roman Marcinkowski, prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej. Przypomniał wiernym, że płockie uroczystości wpisują się w dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II, który 20 lat temu odwiedził miasto.

        „Gromadzimy się przy relikwiach św. Zygmunta, aby za jego wstawiennictwem i za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II zanieść przed Boży tron modlitwę w intencji Ojczyzny, narodu, miasta i nas samych. Św. Zygmunt swoje trudne, skomplikowane, ale zwycięskie życie ostatecznie związał z Chrystusem. Wydało to plon w jego świętości – podkreślał bp Marcinkowski. - Oddawanie czci zasługom patrona męczennika, pozwala prosić o jego obronę w codziennym życiu” - mówił w katedrze.

        Akcentował, że jedyny ratunek w sytuacji upadku moralności, braku wartości, rozpadu ładu i cywilizacji, wskazał Jan Paweł II w encyklice „Veritatis splendor”: „Papież napisał w niej, że człowiek, który chce zrozumieć sobie do końca, musi ze swoim niepokojem, grzesznością i słabością, życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa, przyswoić rzeczywistość wcielenia i odkupienia” - przypominał bp Marcinkowski.

        Podczas Eucharystii homilię wygłosił ks. kan. dr Marek Zawadzki, proboszcz parafii katedralnej: „Wiara jest przede wszystkim aktem naszego rozumu. Brak wiary jest brakiem używania rozumu – mówił w homilii – Jeśli wiara rodzi się z namysłu nad naszym powołaniem, to jedynie Chrystus, jak nauczał bł. Jan Paweł II, może udzielić nam odpowiedzi na pytanie kim jesteśmy i dokąd zmierzamy”, podkreślał.

         Akcentował także, że tak, „jak oczy są światłem dla naszego świata”, tak wiara spełnia podobną rolę wobec naszego rozumu. Zwracał się także do płocczan, aby za wstawiennictwem św. Zygmunta prosili Boga o „pomnażanie wiary”, by mogli przeciwstawić się złu, które „zaczyna nas coraz bardziej dotykać”.

        Tradycyjnie wierni i duchowieństwo miasta Płocka zgromadzili się w bazylice katedralnej wokół piastowskiej Hermy (popiersia świętego), zawierającej relikwie św. Zygmunta, ufundowanej przez króla Zygmunta Starego. Na Hermie znajduje się diadem piastowski z XIII w., ozdobiony szafirami, rubinami i perłami.

        W płockich uroczystościach uczestniczyli członkowie Kapituły Katedralnej Płockiej, mieszkańcy parafii katedralnej, przedstawiciele władz miasta, duszpasterze płockich parafii, siostry zakonne. Oprawę chóralną Eucharystii zapewnił Płocki Chór Katedralny „Pueri et Puellae Cantores Plocenses”.

      Uroczystą Eucharystię w katedrze poprzedziły 7 maja wieczorne nieszpory. Przewodniczył im ks. prał. Marek Smogorzewski, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie. Homilię wygłosił ks. kan. Dariusz Majewski, dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Płocku.

        Uroczystości Zygmuntowskie obchodzone są w Płocku zawsze w niedzielę po 2 maja. W szczególny sposób są one przypomnieniem postaci oraz uczczeniem św. Zygmunta, króla i męczennika, który był władcą Burgundii w latach 561-524. Zginął śmiercią męczeńską w 524 r. Jego relikwie (czaszka) zostały sprowadzone do płockiej katedry w XII wieku przez biskupa Wernera i od tamtego czasu św. Zygmunt jest patronem miasta. Jest on także patronem Kapituły Katedralnej Płockiej i parafii katedralnej. (Elżbieta Grzybowska)Foto relacja