Aktualności \ Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego


Zapraszamy na czuwanie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, 11 czerwca br. do katedry płockiej. Rozpoczęcie o godz. 20.30, zakończenie ok. 24.00. Czuwanie przygotowują liderzy i członkowie ruchów i wspólnot Diecezji Płockiej.

 
Spotkanie modlitewne jest otwarte dla wszystkich wiernych z Płocka i diecezji, którzy chcą trwać w „płockim wieczerniku” wraz z Maryją, Panią Mazowiecką, Gwiazdą Nowej Ewangelizacji. Mamy nadzieję, że będzie to początek wielu wspólnych działań ewangelizacyjnych. Zapraszamy! 
                   
Szczegółowy program:
20.30 – Zawiązanie wspólnoty
20.45 – Różaniec - modlitwa z Maryją i bł. Janem Pawłem II
21.20 – Modlitwa uwielbienia
22.00 – Nauczanie: Duchu Święty
22.20 - Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie
23.00 – Msza św. z homilią i modlitwą o wylanie Ducha Świętego
 

Podczas czuwania będzie możliwość spowiedzi.

 RELACJA Z CZUWANIA

    Modlitwa różańcowa, modlitwa uwielbienia, katecheza o Duchu Świętym i adoracja Najświętszego Sakramentu znalazły się w programie czuwania przed uroczystością Ducha Świętego, które zorganizowano 11 czerwca w płockiej bazylice katedralnej na Wzgórzu Tumskim. Zwieńczeniem czuwania, z udziałem około 400 osób z różnych wspólnot religijnych, była Eucharystia.
 
       Czuwanie w katedrze rozpoczęło się wspólną modlitwą różańcową, w intencjach grup społecznych, które w niej uczestniczyły. W programie znalazła się także modlitwa uwielbienia oraz katecheza o Duchu Świętym, którą wygłosił ks. Rafał Pabich. „Chcemy dziś doświadczyć mocy, która zmieniła życie Apostołów. Wiatr Ducha Świętego jest w stanie nadać wszystkiemu nowe znaczenie. Być napełnionym Duchem Świętym, to być napełnionym miłością” - przekonywał uczestników spotkania.
 
       Wierni mogli także wielbić Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Adorację poprowadził ks. dr hab. Leszek Misiarczyk, egzorcysta w diecezji płockiej. Zwieńczeniem czuwania była Eucharystia, której przewodniczył ks. Sławomir Wądołek, moderator diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym. W homilii przybliżył wiernym rolę Maryi, dzięki której poznaje się wszystkie przymioty i działanie Duchu Świętego. Eucharystię zakończyła modlitwa o wylanie Ducha Świętego.
 
       Czuwających w katedrze odwiedził bp Piotr Libera. Wyraził radość z faktu, że tak wiele osób zdecydowało się odwiedzić „katedralny płocki wieczernik”. „Cieszę się, że nasza świątynia jest wypełniona wszystkimi, którzy pragną charyzmatów i łask Ducha Świętego. Inni są teraz porwani duchem tego świata, wy jesteście porwani Duchem Świętym. Niech wypełnia on każdego z was indywidualnie, wasze życie rodzinne, zawodowe, ale też struktury Kościoła, te duże i te małe”, życzył wszystkim.
 
      W czuwaniu, które zakończyło się po godz. 1.00 w nocy, już 12 czerwca, uczestniczyło około 400 osób z ruchów religijnych, wspólnot i organizacji katolickich. Były to m.in. parafialne wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia”, Akcja Katolicka, Legion Maryi oraz siostry Służki NMP i klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Spotkanie miało charakter otwarty, dlatego do wspólnej modlitwy w katedrze dołączały osoby, które widziały otwarte nocą drzwi płockiej świątyni. Wiele osób skorzystało z możliwości przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania.

        Inicjatorką czuwania w katedrze przed Zesłaniem Ducha Świętego była Iwona Zielonka, konsultant ds. Nowej Ewangelizacji w diecezji płockiej, przy udziale księży, liderów i członków ruchów i wspólnot diecezji płockiej. Muzycznie czuwanie animował zespół ewangelizacyjny „Radośni w Panu” z Gąbina. (Elżbieta Grzybowska)