Aktualności \ Pogrzeb śp. ks. infułata dr Władysława Lisa

W katedrze płockiej 30 maja odbyła się Msza św. pogrzebowa ks. infułata Władysława Lisa, wieloletniego oficjała Sądu Biskupiego w Płocku, który zmarł w wieku 88 lat. Mszy św. przewodniczył bp Piotr Libera, homilię wygłosił ks. inf. Ireneusz Kaczorek.

W homilii ks. inf. Ireneusz Kaczorek, bliski współpracownik zmarłego, przypomniał jego drogę do kapłaństwa, losy wojenne, potem kolejne funkcje pełnione w Kościele płockim: „Pracowaliśmy razem przez 30 lat. Wiele się od niego nauczyłem. W przeddzień odejścia na emeryturę otrzymał list od biskupa, w którym dziękowano mu za gorliwą i pełną kompetencji pracę. W ostatnich dniach, gdy już wiedział, że odchodzi, powiedział mi , że Bóg i tak podarował mu 14 lat życia, za co był Mu bardzo wdzięczny” - mówił ks. Kaczorek.

Bp Piotr Libera podczas Eucharystii przypomniał, że Kościół przeżywa ostatnie tygodnie okresu wielkanocnego i przygotowuje się właśnie do uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego. Jezus obiecał wtedy Apostołom, że wróci i zabierze ich ze sobą: „Pan Jezus upatrzył sobie w tych dniach ks. Władysława, nałożył na niego krzyż ciężkiej choroby. Będąc w szpitalu ks. Władysław mówił, że żyje już na kredyt u Pana Boga. Był gotowy na spotkanie z Chrystusem” - stwierdzał hierarcha.

„Był bardzo pracowity i punktualny. Pomimo wielkiego doświadczenia zachował skromność i poczucie humoru – mówił na zakończenie Mszy św. ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski, oficjał Sądu Biskupiego w Płocku, następca ks. Lisa na tym stanowisku. - Posiadał ogromną wiedzę, zdobytą podczas wielu lat pracy sądowniczej. W relacjach z pracownikami był bardziej koleżeński niż ojcowski” - wspominał ks. Kozłowski.

W Mszy św. pogrzebowej, oprócz rodziny, uczestniczyli także członkowie dwóch kapituł diecezjalnych: Kapituły Katedralnej Płockiej i Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej, księża z diecezji, siostry zakonne. Po Mszy św. trumna z ciałem ks. Lisa została przewieziona na cmentarz przy ul. Kobylińskiego w Płocku. Złożono ją w grobowcu członków Kapituły Katedralnej Płockiej.

Ks. inf. dr Władysław Lis urodził się 22 października 1923 r. w Czarnowie, w parafii Pacyna (obecnie diecezja łowicka). Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1952 r. Był wikariuszem w Pułtusku. Pełnił m.in. funkcję notariusza, sędziego i oficjała Sądu Biskupiego w Płocku. Pełnił także urząd wikariusza generalnego. Był wykładowcą prawa kanonicznego w ATK i Instytucie Prymasowskim w Warszawie. Został odznaczony godnością kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej Płockiej i honorowego prałata papieskiego.

Zmarł po ciężkiej chorobie 26 maja 2011 r. Został pochowany w grobowcu Kapituły Katedralnej Płockiej, znajdującym się na płockim cmentarzu przy ul. Kobylińskiego. (Elżbieta Grzybowska)