Aktualności \ Święcenia diakonatu

     W płockiej katedrze w wigilię Zesłania Ducha Świętego 11 czerwca bp pomocniczy Roman Marcinkowski udzielił święceń diakonatu siedmiu alumnom piątego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. W skierowanym do nich słowie prosił, aby nie byli „diakonami nowoczesnymi czy telewizyjnym”, ale „diakonami Kościoła Chrystusowego”.

 
      Bp Marcinkowski zaznaczył, że klerykom w ich drodze do święceń diakonatu towarzyszyło wielu ludzi: „To ważne wydarzenie w waszym życiu, życiu waszych rodziców, waszych rodzin, Wyższego Seminarium Duchownego, Kościoła diecezjalnego” - mówił hierarcha. Zwracał się także do obecnych w katedrze: „Pragniemy otoczyć ich naszą modlitwą, aby prosić o mądrość, siłę i radość od Pana Winnicy, tak, aby poprzez pełnienie tej pięknej posługi diakoni budowali wspólnotę wiary, nadziei i miłości”, głosił bp Marcinkowski.
      Akcentował, żeby diakoni nie starali się być diakonami „postępowymi, dopasowanymi do ludzi”. Modelem i wzorem ma być dla nich Jezus Chrystus: „On jest związany z wami, a wy z Nim i tak niech trwa. Teraz macie ruszyć w świat, ale nie tak, żeby świat was nawracał, lecz żebyście wy nawracali świat”, podkreślał bp Marcinkowski.
      Przypomniał także, że od dnia przyjęcia święceń diakoni mogą głosić Ewangelię i kazania, przygotowywać Ofiarę Eucharystyczną, przewodniczyć modlitwom, katechizować. Poza tym uprawnieni są do udzielania sakramentu chrztu św., asystowania i błogosławienia małżeństw, noszenia wiatyku, przewodniczenia obrzędom pogrzebu oraz pełnienia dzieł miłosierdzia wobec biskupa i prezbiterów.
     Nowo wyświeceni diakoni podczas uroczystości przypomnieli, że dokładnie 20 lat temu 7 czerwca 2011 r. na Placu Celebry w Płocku Papież Jan Paweł II „z głęboką wiarą wskazywał na Chrystusa, jako Tego, który uczy prawdy miłości, a ona jest z Boga”. Mówili także, że „miłość Boża jest wybraniem”, a oni pragną przynosić owoce tego wybrania i być zawsze „narzędziem w ręku Boga”.
      Złożyli także podziękowania na ręce bpa Romana Marcinkowskiego, rektora seminarium ks. dra Mirosława Koska, wychowawcy rocznika ks. dra Andrzeja Kobylińskiego, profesorów, moderatorów, ojców duchownych, rodziców.
     Do święceń diakonatu, które włączyły alumnów piątego roku do stanu duchownego, kandydaci przygotowywali się podczas tygodniowych rekolekcji w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach w diecezji płockiej. W czasie obrzędu złożyli przyrzeczenia posłuszeństwa biskupowi, zachowania celibatu oraz codziennego odmawiania Liturgii Godzin (brewiarza). W czasie liturgicznej posługi używać będą dalmatyki. (Elżbieta Grzybowska)

 

 

fot. Krzysztof DrzazgowskiFoto relacja