Aktualności \ Święcenia prezbiteratu

W sobotę 18 czerwca

na Mszy św. o godz. 11:00

 Jego Ekscelncja biskup Piotr Libera

udzieli święceń prezbiteratu

10 diakonom Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

 

NEOPREZBITERZY DIECEZJI PŁOCKIEJ

A.D.2011

MOCĄ CHRYSTUSOWEGO KAPŁAŃSTWA

BŁOGOSŁAWIĄ I PROSZĄ O MODLITWĘ


ks. Tomasz Baranowski

(parafia pw. św. Wszystkich Świętych w Krzynowłodze Wielkiej)

ks. Mariusz Majczak

(parafia pw. św. Mikołaja w Gąbinie)

ks. Dawid Mazurowski

(parafia pw. św. Józefa w Rościszewie)

ks. Piotr Krzystof Muzyczyszyn

(parafia pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu)

ks. Piotr Orliński

(parafia pw.  Ducha Świętego w Płocku)

ks. Piotr Stasiński

(parafia pw. św. Marcina z Tours w Gostyninie)

ks. Grzegorz Szlom

(parafia pw. św. Floriana w Pniatowie)

ks. Bartosz Szostak

(parafia pw. św. Wawrzyńca w Żukowie)

ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski

(parafia pw. św. Anny w Pomiechowie)

ks. Krzysztof Załęski

(parafia pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie)

 

 

        Biskup Piotr Libera udzielił święceń kapłańskich 10 prezbiterom. Uroczystość miała miejsce 18 czerwca w bazylice katedralnej w Płocku. W skierowanym do nowych księży słowie ordynariusz płocki powiedział, że powołanie kapłańskie to radykalny wybór Boga.
 
      „Tajemnica powołania to tajemnica miłości Boga do człowieka. Nie można oderwać powołania od miłości. Żadnego powołania nie można oderwać od miłości. Ani powołania do małżeństwa, ani powołania lekarza. Powołanie kapłańskie to nade wszystko radykalny wybór Boga, który jest Miłością i nadzieja, że Pan sam poprowadzi dzieło, które rozpoczął. Pan bowiem wybiera. Pan powołuje, kogo chce. Pan uświęca, a kapłan jest tylko sługą Bożych tajemnic” - wymieniał bp Libera.
 
      Przekonywał obecnych w katedrze, że „kapłan jest sługą Słowa”, jest to słowo trudne, często przerasta człowieka, ale „nawraca i łamie bariery niewiary”, gdy „płynie z serca sługi przepełnionego wiarą”. Hierarcha mówił także, że „kapłan jest sługą tajemnicy”. Tajemnica wymaga pokory, a „pokora to fundament życia chrześcijańskiego i kapłańskiego”. Gdy kapłan ofiarowuje na ołtarzu chleb i wino i gdy trzyma nad głowami Ciało Chrystusa, staje się „małym sługą wobec wielkiej tajemnicy obecności Chrystusa”.
 
     „Sługa tajemnicy jest świadkiem spotkania świętości Boga z małością człowieka. Sługa tajemnicy siada przecież za kratkami konfesjonału. To takie codzienne, zwyczajne. A w rzeczywistości? Mały sługa wobec wielkiej tajemnicy nieprawości, wobec jeszcze większej tajemnicy miłosierdzia, wobec ogromu szczerości i żalu, i wobec ogromu Bożej łaski. Wypowiada słowa: 'ja cię rozgrzeszam' i służy tajemnicy Boga samego. Wszyscy odchodzą do domów, a on pozostaje sam z tajemnicą Pana”, stwierdzał ordynariusz płocki.
 
      Mówił także, że „kapłan jest sługą pustyni i kustoszem wiecznej lampki”. To właśnie w samotności wzrasta kapłaństwo, ponieważ tam kapłan pozostaje „oko w oko z tym, który Jest”. Również w samotności, przed tabernakulum, kapłan staje się „kustoszem wiecznej lampki jako sługa słowa i tajemnicy”: „Tylko tam może on się nauczyć, jak postępować wobec nieprawości i kłamstwa, i oszczerstwa. Tylko tam może stać się rzeczywistością wezwanie: 'zło dobrem zwyciężaj'. Tylko w świetle tabernakulum, w blasku wiekuistej prawdy, można zrozumieć tajemnicę współpracy człowieka z Bogiem, który jest Miłością. Tylko tu można zrozumieć, że 'ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny'”, podkreślał bp Libera.
 
      W imieniu nowych prezbiterów za sakrament kapłaństwa dziękował Piotr Orliński. Mówił, że on i jego koledzy mogli wypowiedzieć przed Bogiem swoje „magnificat”. Składał podziękowania ordynariuszowi płockiemu za „ojcowską dobroć i świadectwo wiary”. Słowa wdzięczności skierował także do opiekuna rocznika ks. dra Marka Jarosza, wszystkich profesorów, rodziców i bliskich, obecnych na uroczystości w katedrze płockiej.
 
      Nowi prezbiterzy rozpoczną pracę duszpasterską od 1 lipca, w ramach zastępstw wakacyjnych. Na nowe placówki duszpasterskie w diecezji płockiej zostaną skierowani w miesiącu sierpniu. (Elżbieta Grzybowska)
 
 

fot. Krzysztof DrzazgowskiFoto relacja