Aktualności \ Boże Ciało

„Eucharystia nas przemienia, abyśmy stali się bardziej Chrystusowymi” – mówił w Płocku arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita mińsko-mohylewski, który 23 czerwca poprowadził procesję Bożego Ciała ulicami miasta. Poprzedziła ją Eucharystia w katedrze na Wzgórzu Tumskim, koncelebrowana przez abpa Kondrusiewicza i bp. Piotra Liberę.

 
      Płockie uroczystości Bożego Ciała poprzedziła Eucharystia w katedrze, koncelebrowali ją abp Tadeusz Kondrusiewicz i bp Piotr Libera. Ordynariusz płocki witając gościa z Białorusi mówił, że jest ona Polakom „bliska duchowo i geograficznie”. W uroczystość Bożego Ciała, dzięki obecności metropolity mińsko-mohylewskiego w Płocku, oba miasta – Mińsk i Płock „zjednoczą się w jednej procesji”.
 
     "Chrystus w Najświętszym Sakramencie wychodzi poza mury kościoła, żeby być bliżej człowieka i żeby go wzmocnić – przekonywał w Płocku abp Kondrusiewicz. - Eucharystia jest chlebem życia i sakramentem jedności. Najlepszym przykładem jedności jest chleb, który spożywamy. Eucharystia nas przemienia w tych, którzy żyją Ewangelią i bronią wartości duchowych” - mówił w homilii wygłoszonej przy ostatnim ołtarzu przy kościele św. Jana Chrzciciela.
 
      Podkreślał także, że przemienieni przez Eucharystię ludzie zmieniają świat, w którym żyją. Niosą chleb eucharystycznym tym, którzy wyciągają rękę po chleb duchowy: „Przyjechałem do was z kraju, gdzie od trzech pokoleń był głód Boga, głód Eucharystii i Kościoła. Ludzie, którym rozebrano jedyny kościół, na stole kładli cegłę z rozebranej świątyni, zapalali przy niej świecę i tak się modlili. W Mińsku, gdzie żyje 300 tysięcy katolików, jeszcze 30 lat temu nie było żadnego kościoła, a dziś w procesji Bożego Ciała idzie 12 tysięcy osób. To zmiany, w których objawiło się miłosierdzie Boże” - akcentował abp Kondrusiewicz.

     Przypomniał, że Płock obchodzi w tym roku 20. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II i 80. rocznicę pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego św. Faustynie Kowalskiej, a po metropolii mińsko-mohylewskiej peregrynuje właśnie obraz Jezusa Miłosiernego. „Jest wiele dróg w naszym życiu, ale pamiętajmy o drodze, która prowadzi do kościoła, do Eucharystii i jest znakiem jedności z Bogiem i ludźmi” - mówił na zakończenie homilii.
 
      Podczas Mszy św. w katedrze homilię wygłosił ks. prof. Ireneusz Mroczkowski, wykładowca w WSD w Płocku i UKSW w Warszawie. „Gdy podnosimy Hostię do góry, świat widzimy przez jej pryzmat. Wszystko co mamy, oddajmy w akcie uwielbienia Bogu: naszą Ojczyznę, kulturę, to wszystko w czym ludzkość odkrywa swojego ducha. Boże Ciało na ulicach miasta objawia wymiar ofiarniczy: Ciało i Krew są wydawane i wylewane nieustannie, podczas każdej Mszy św. Chrystus składa ją, aby ratować ciebie i mnie, sprawiedliwych i faryzeuszy, także tych, którzy przez uchylone drzwi kościoła nie mają siły do niego wejść” - mówił teolog.
 
     Tradycyjnie centralna procesja z Najświętszym Sakramentem przeszła ulicami: Kościuszki, Plac Obrońców Warszawy, Kolegialną, Kwiatka i Nowowiejskiego. Wspólnie modlono się przy czterech ołtarzach, przygotowanych przez parafie Starego Miasta: św. Maksymiliana Kolbego, katedralną pw. św. Zygmunta, farną św. Bartłomieja i św. Jana Chrzciciela.
 
      Tematyka ołtarzy nawiązywała do programu roku duszpasterskiego „W komunii z Bogiem” oraz obchodzonych w tym roku w Płocku rocznic: 80. rocznicy pierwszych objawień Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie Kowalskiej i 20. rocznicy wizyty apostolskiej Papieża Jana Pawła II. Na zakończenie procesji wierni mogli wziąć udział w Mszy św. w kościele św. Jana Chrzciciela.
 
     Płockie uroczystości Bożego Ciała odbyły się z licznym udziałem duchowieństwa, sióstr zakonnych, dzieci pierwszokomunijnych, członków ruchów i stowarzyszeń religijnych, harcerzy z ZHR i wielu płocczan. Oprawę muzyczną procesji zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Gozdowo, kwintet „Canzona” i schola seminaryjna. (Elżbieta Grzybowska)
 
fot. Jan Waćkowski


Foto relacja